At se nettet efter i sømmene

Litteratur 22. september 2002 08:00

BØGER Hubert L. Dreyfus: "Livet på nettet" Internettet er kommet for at blive, og det har udviklet sig til en lige så tvetydig størrelse som alle de andre kulturprodukter, menneskeheden har lanceret. I stedet for en sort-hvid holdning til fænomenet - begejstret overforbrug eller afstandtagende foragt - træder efterhånden en reflekteret stillingtagen. Dreyfus følger denne linje, og det bliver et spændende forløb, ikke mindst i kraft af mandens filosofiske vinkler. Hovednavnene er Merleau-Ponty og Kierkegaard. Læseren skal ikke bide for kraftigt mærke i, at de to sjældent kombineres og også må siges at tilhøre hver sin filosofiske retning, for det lykkes faktisk at bruge deres indsigter konstruktivt. Hvad sker der i og med en kommunikation, der må undvære kroppen og dermed de fleste sanser? Den risikerer at miste nogle forudsætninger, som ellers er uundværlige. Man kan f.eks. ikke se den, man samtaler med. Kroppen mister dermed sit "optimale greb", som M-P kalder det, og det sætter grænser for, hvor meget man kan opfatte. Dette er i kort form begrundelsen for, at Dreyfus ikke mener, at fjernundervisning kan føres længere end til det stadium, han kalder "kompetent". Måske et udmærket niveau i nogle sammenhænge, men egentlig mesterlære bliver umulig. En fysisk læringssituation indebærer nemlig, at den lærende selv kan vælge sit fokus, sin vinkel og sin timing, hvad den fjernlærende ikke kan. Dertil kommer, at den fysiske dialog rummer incitamentet "risiko på basis af tillid". Man må vove at stille sin uforstand tydeligt frem, ellers lærer man ingenting. Samtalen lever af en sådan tydelighed og sårbarhed, men via net, video og mail kan dette vilkår spoleres. Disse kapitler er meget tankevækkende, især for en lærer, som medvirker i fjernundervisning. Dreyfus er med til at opklare og kritisk belyse de forhold, dette kan foregå under. Hans brug af Kierkegaard er mindre interessant, skønt på samme linje. Dreyfus vil have fat i "tilskueren" i den offentlighed, Kierkegaard var kritisk overfor, fordi det generelt abstrakte og nivellerende kom til at skygge for hin konkrete enkelte. Spændende, aktuelt og nuancerende. En både kritisk og saglig opgradering af debatten om de nye teknologiers muligheder. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk Hubert L. Dreyfus: "Livet på nettet" 164 s., 175,- kr. Hans Reitzels Forlag

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...