Hospitaler

Brovst Sygehus bør bevare kirurgiske opgaver - ud fra saglige og faglige begrundelser

SYGEHUS: Økonomien strammer til i Nordjyllands Amt og i de nordjyske kommuner. Den økonomiske spændetrøje som regeringen sætter amter og kommuner i er ganske enkel urimelig. Det værste i øjeblikket er selvfølgelig forslaget fra amtets sundhedsudvalg om lukning af den kirurgiske afdeling på Brovst Sygehus. Var der så bare saglige begrundelse for forslaget, men det er der efter vores vurdering ikke. Som borgere i Brovst Kommune er vi meget tilfredse med den decentrale sygehusstruktur, som amtet har vedtaget og fastholdt ved den seneste revision af amtets sygehusplan. En plan hvor Brovst Sygehus indgår som en af de funktionsbærende enheder både med medicinske og kirurgiske funktioner og med fuld akut funktion på det medicinske område. Specielt lyder det helt tåbeligt, at Brovst Sygehus i forslaget skal aflevere sin venekirurgi (operation af åreknuder) til Frederikshavn. Et område hvor ekspertisen er i Brovst. Sygehuset er berømt for disse operationer, og rigtig mange mennesker benytter i den forbindelse Brovst Sygehus. Dette kan man ikke bare flytte og så regne med, at man kan nå de samme resultater i Frederikshavn. Hvis ikke beslutningen kan ændres, kan man så ikke beholde, måske også udvide den specialist-funktion, som venekirurgien er i dag på Brovst Sygehus? Det ville der da være noget fornuft i. Der foretages årligt ca. 1000 forundersøgelser og 600-700 årlige operationer (tal efter sygehusets hjemmeside www.brovst-sygehus.dk) Det dropper man da ikke bare. Selvfølgelig er det rart, at Brovst Sygehus, efter det forslag vi kender, bevarer den fulde akutte funktion på det medicinske område og også får tilført flere medicinske senge. Men alligevel skal spørgsmålet stilles: Er forslaget om lukning af den kirurgiske afdeling på Brovst Sygehus på lidt længere sigt første skridt på vejen til total lukning af Brovst Sygehus. For så er det selvfølgelig endnu mere vigtigt, at vi aktivt går imod forslaget. Vi har fuld forståelse for, at det er en vanskelig opgave amtspolitikerne står i. Lad den løsning, de kommer frem til, være fremtidssikret og tage hensyn til saglige og faglige argumenter. Vi vil gerne opfordre alle borgere til at møde op til arrangementet som Støtteforeningen for Brovst Sygehus har taget initiativ til torsdag 12. september.