Dårlig planlægning af tandplejen

HULLER: Flertallet i Børne- og Kulturudvalget har indstillet, at tandplejen i Øster Hornum bliver degraderet til undersøgelsesklinik. Man har med denne beslutning også valgt, at eleverne fra Øster Hornum Skole skal afgive undervisningstid til fordel for transport til og fra Suldrup i forbindelse med behandling. Hvorfor nu det? Jo, i en analyse af struktur og kapacitet i den kommunale tandpleje i Støvring Kommune fra januar kan man i indledningen læse og få svaret: Der er i budget 2003 afsat kr. 200.000 i anlægsmidler til investering i den kommunale tandpleje. Hensigten var oprindelig, at investeringen skulle anvendes til optimering af IT, indførelse af elektroniske journaler og elektronisk kaldesystem. Det er efterfølgende blevet dokumenteret, at klinikstandarden i Øster Hornum ikke lever op til de gældende arbejdsmiljøkrav. Der er således et akut behov for installation af ventilation og udskiftning af behandlingsenheden. Indenfor de afsatte midler er det ikke muligt at tilgodese investeringer i både IT og renovering af klinikken, hvilket nødvendiggør en prioritering. Det er altså denne prioritering man har gjort i Børne- og Kulturudvalget (som ifølge kommunens hjemmeside består af to fra Støvring, en fra Suldrup, Byrsted og en fra Øster Hornum). Det er en prioritering, som handler om service i Støvring og Suldrup og mindre service i Øster Hornum. Begrundelsen for denne serviceforringelse i Øster Hornum hænger sammen med endnu et punkt i analysen, nemlig punkt 3, hvor forklaringen på ovennævnte prioritering findes. De fysiske rammer for tandplejens arbejde er for dårlige. Læseren får her en oversigt over alderen på klinikinventaret i de tre klinikker i kommunen. Øster Hornum klinikkens inventar er fra 1980! Ja det er rigtigt 1980, og det fremgår, at det ikke har været muligt at datere alt apparatur! Hvorfor ikke? Til sammenligning kan det oplyses, at Suldrup- og Støvring-klinikkerne er blevet vedligeholdt løbende, men også har visse mangler. Påstanden om det nødvendige i at prioritere kan jeg ikke argumentere imod, men når det så entydigt fremgår, at tandplejen i Øster Hornum er blevet forsømt ( læs: syltet ), ikke bare af dette byråd, men igennem de sidste tre-fire byrådsperioder, så bliver man skuffet. Så handler det ikke mere om prioritering, men derimod om dårlig planlægning. Jeg vil tillade mig at spørge de herrer formand og næstformand i Børne- og Kulturudvalget: Hvor meget tid regner i med, at børn og deres forældre skal afsætte til transport til og fra Suldrup?