Boligøkonomi

Den ny vurdering er en succes

KLAGER Antallet af klager over ejendomsvurderingen bliver halveret, vurderer ToldSkat. Det er en udvikling, som er meget glædelig.

For to år siden da regeringen forenklede og reducerede vurderingsorganisationen, forudsagde oppositionen, at det ville skabe kaos. Men det gik helt anderledes. I forbindelse med den forrige vurderingen i 2002, var antallet af klager 37.500. På nuværende tidspunkt har 9.500 boligejere klaget over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003. Tallene er ikke helt sammenlignelige, da vurderingen i 2002 også indeholdt erhvervsejendomme. Men tendensen er klar nok til, at ToldSkat kan sige, at når de endelige tal foreligger, vil de vise en halvering i antallet af klager fra knap to procent til en procent af de ca. 1,5 mio. ejendomsvurderinger. Jeg er ikke i tvivl om, at det først og fremmest skyldes regeringens skattestop. Det har skabt ro om boligejernes økonomi. Man bliver ikke som tidligere udsat for ubehagelige overraskelser i form af en stigende ejendomsværdiskat. Jeg har bemærket, at nogen har været fremme og sige, at det er en stakket frist for boligejerne, for skattestoppet varer ikke evigt. Dertil er der kun at sige, at denne regering ikke har nogen som helst planer om at ophæve skattestoppet. Det kan boligejerne være sikre på. Derimod har socialdemokraterne og de radikale klart meldt ud, at de mener, at man sagtens kan klemme højere skatter ud af de danske boligejere. Det er nok værd at lægge sig denne forskelle på sinde. Jeg synes imidlertid også, at tallene viser en anden interessant ting. Det kan lade sig gøre at forenkle og effektivisere den offentlige sektor, uden at folk bliver utilfredse. Det er en interessant lære ikke mindst i lyset af diskussionen om den kommende strukturreform.