Aalborg

Det offentlige må også bøde

Det kan ikke andet end hilses med tilfredshed, at også byretten i Aalborg nu er ved at have så meget styr på behandlingen af dokumenter i forbindelse med tinglysninger, at man kan overholde de tidsfrister, der skal overholdes. Altså en maksimal behandlingstid på 10 dage. Mere bekymrende er det imidlertid, at det er fuldstændigt omkostningsfrit for tinglysningskontorerne ikke at overholde de lovpligtige frister. Det giver brugerne helt unødige omkostninger. Under normale omstændigheder er det offentlige ganske hurtige og konsekvente med trusler om bål og brand, når borgerne ikke overholder love og regler. Helt naturligt måtte det derfor være, at det offentlige også måtte bøde, når frister ikke overholdes.