En mere effektiv regulering af skarven

Der grund til en endnue mere effektiv regulering af Skarven, hvis Danmarks Miljøundersøgelse (DMU) har ret i sin mistanke om, at skarven er smittebærer af fjerkræsygdommen Newcastle Disease ! Fjerkræsygdommen der har medført milliontab for vore fjerkræavlere, har man fundet hos skarver i Nordamerika. Der har været mange advarsler og protester fra bl.a. fritidsfiskerne, over denne forbandede fugl, der tyranniserer og æder alt fiskeyngelyngel, den kan få fat i, og ligeså for erhvervsfiskerne, har det påført dem meget store tab. Det ser ud til at disse protester høres nu ! Men problemerne og skaderne hidtil, står ikke mere alene! Man har fundet den smittebærende sygdom New Disease hos en enkelt skarv herhjemme! Dette giver grund til alarm. DMU er i samarbejde med Danmarks Veterinærinstitut ved at undersøge udbredelsen af denne virus hos vandfugle. Her er især skarven mistænkt for at være smittebærer. Sideløbende med denne alarmerende oplysning, øges interessen nu for at få udvidet reguleringen og tilladelsen til en mere omfattende nedskydning af skarven. Nedskydningen, der foruden må foretages ved faste fiskeredskaber, sker nu også med tilladelse ved Ringkøbing og Nissum fjorde, med i alt 1600 skarver. Det er med glæde hos fritidsfiskerne, at dette arbejde, med over 500 uddannede jægere, er igangsat som et forsøg over en treårig periode. Der har altid været protester, når der har været talt om regulering af denne fredede tyveknægt af en fugl. Der findes stort set ikke et eneste sted i Danmark hvor fiskebestanden er genoprettet, efter at skarve har dannet kolonier. Den har på lovlig vis været medvirkende til at skabe frustration hos fritidsfiskerne,- og ligeledes påført bundgarnsfiskerne milliontab af deres omsætning. Nogle har endda måtte lukke deres forretning. Myndighederne må nu være vågne for, om samfundet yderligre skal påføres milliontab, hvis det viser sig at skarven er bl.a er medvirkende til at bringe sygdommen Newcastle Disease til Danmark. Vi mener, som borgere og fritidsfiskere, at vores skepsis er berettiget og at vi ikke længere kan være vidne til de store skader skarven forvolder, og som måske nu truer en enorm stor branche indenfor fjerkræ. Derfor opfordrer vi, selv om det ikke er populært hos nogen, til en øgning af nedskydningen af skarven. På denne måde flyttes skarvproblemet ikke til andre områder, hvis det udføres effektivt i samarbejde med uddannede jægere.