Industri

En unge med store muligheder for markedsbevægelser

Den kommende uge bliver en af de uger, hvor investorerne skal "holde på hat og briller". Den første uge i hver måned offentliggøres nemlig de vigtige ledende indikatorer for hovedøkonomierne. Det vil i hovedtræk sige de såkaldte PMI indeks for Euroland og ISM indeks (tidligere kendt som NAPM) fra USA. For begge tal er der tale om vurderinger fra en lang række indkøbschefer i europæiske og amerikanske produktionsvirksomheder. Hvis hertil lægges tilsvarende PMI og ISM indeks for servicesektoren, ledende indikatorer fra EU kommissionen, for erhvervs-, forbruger- og detailtillid i det samlede euroområde, er der virkelig lagt op til en uge, hvor fremtidsudsigterne for de to store områder - USA og EU - kan bliver korrigeret. Ikke nok med det - den suverænt vigtigste ledende indikator for Japan, den såkaldte Tankanrapport fra den japanske centralbank, offentliggøres også i denne uge, således at der er lagt op til nye oplysninger fra alle ledende økonomiske områder i verdensøkonomien. Det amerikanske ISM indeks lå i sidste måned uforandret på 50,5, hvilket udelukkende skyldes, at lageropgørelsen i målingen steg, mens hovedparten af de øvrige faldt (ISM indekset består af 5 underkomponenter). Spar Nord forventer, at produktionsindekset vil falde, og at det vil trække det samlede ISM indeks under 50 (49,5), hvilket dermed for første gang siden januar vil signalere tilbagegang i den amerikanske økonomi. Det er specielt de seneste måneders krigstrusler, regnskabsskandaler og faldende aktiekurser, der sammen med fortsat svage investeringer i den amerikanske økonomi vejer tungt i denne vurdering af udviklingen. Hertil kommer, at USA - ifølge de amerikanske stormagasiner - oplever en afdæmpet forbrugsudvikling, der må forventes at presse detailsektorens efterspørgsel hos industrien. Holder forventningen stik, og ISM indekset (der offentliggøres tirsdag) falder under 50, vil det helt sikkert være en vigtig (og negativ) begivenhed for det amerikanske aktiemarked. Det vil samtidig øge sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank (Fed) sænker renten indenfor en overskuelig fremtid. I denne sammenhæng bliver fredagens arbejdsmarkedsrapport også af stor betydning. Arbejdsløsheden er en indikator på aktiviteten i økonomien, som er bagudrettet - det vil sige, den fortæller noget om, hvad der er sket. Til gengæld opfattes den af Fed som en mere troværdig indikator på, hvad der virkelig sker i økonomien. Hvis beskæftigelsen (uden for landbrugssektoren) falder og arbejdsløsheden stiger - som Spar Nord forventer - vil det være endnu en bekræftelse på, at der er grus i den amerikanske vækstmotor og være et negativt signal for aktiemarkedet (positivt for obligationsmarkedet). I Euroland offentliggøres den foreløbige opgørelse af inflationen i september. Spar Nord forventer et lille tilbagefald fra 2,1 til 2,0 procent. Oven på faldet i den tyske og franske tillidsindikator for september er der lagt op til et nyt fald i det europæiske PMI indeks, der offentliggøres om tirsdagen. Spar Nord forventer et fald fra 50,8 til 50,4 - og altså, at Euroland lige holder sig på den rigtige side af 50 (som i målingen er grænsen mellem frem- og tilbagegang). Spar Nord forventer en udvikling i tråd med den amerikanske - men forskudt et par måneder. Det vil sige, at vi i Europa kan se frem til yderligere tilbagegang i de kommende måneder. Det er en tendens, vi også forventer at genfinde i tallene for den danske industritillid, der offentliggøres mandag. Spar Nord forventer et fald fra -8 til -9, hvorved den danske industritillid er tilbage på niveauet fra december 2001. Som nævnt offentliggøres den vigtige (kvartalvise) Tankan rapport fra den japanske centralbank. Spar Nord forventer, at målingen vil vise en fremgang fra -18 til -10, hvilket vil være den højeste måling siden 1. kvartal 2001 - men fortsat kun på gennemsnittet for hele 90'erne, der var en lang nedtur for Japan.