Et nationalt område

Det er en rigtig god ide, at lave Lille Vildmose til et nationalt naturområde. Der findes kun få områder i Danmark, der kan sammenlignes med Lille Vildmose, uden at de alligevel kan byde på den samme natur med de oplevelser, der følger, hvis man udnytter muligheden for, at nyde det Lille Vildmose byder på af naturoplevelser. Derfor arbejder Dansk Folkeparti stærkt på, at Lille Vildmose skal blive et nationalt naturområde til gavn for Nordjyllands Amt og især Sejlflod kommune, men ikke mindst til gavn for alle, der ønsker at aflægge Vildmosen og dens storslåede natur et besøg. Der vil med oprettelsen af et naturcenter på Vildmosegården give de besøgende en levende indsigt i, hvad der foregår i og omkring Vildmose. Lige fra den mindste fugl og dyreliv. Den særegne Faune, der er noget for sig selv. Hvordan Vildmosen er opstået og dens udnyttelse igennem tiderne. Hvordan den har været med til at skabe beskæftigelse , men også en indsigt i hvilke farer der kan være forbundet med at færdes i Vildmosen. Derfor skal vi værne om Vildmosen ved at lave et nationale naturområde til gavn for alle. Bent Bøgsted, MF, arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti