EMNER

Fængselsophold

{ Der findes fem lukkede og otte åbne statsfængsler i Danmark. { I et åbent fængsel er der ingen forhindringer for at komme væk, mens de lukkede fængsler har mure og alarmer. Statsfængslet Østjylland ved Horsens er et lukket fængsel. { Det koster i gennemsnit cirka 967 kroner i døgnet per indsat at afsone i et åbent fængsel, mens det koster 1814 kroner i et lukket fængsel. { En undersøgelse fra 2003 viser, at 56 procent af de indsatte er misbrugere i større eller mindre omfang. { I 2006 var det gennemsnitlige antal indsatte i fængsler og arresthuse per dag 3932 personer.Kilde: Kriminalforsorgen