Faktaboks:

Turen fra Aabybro til Fosdalen er ca. 115 km. Det anbefales at medbringe Kort- og Matrikelstyrelsens Færdselskort 1:200.000 samt følgende turistbrochurer: Ulvedybet (Aabybro Turistinformation) Husby Hole (Nordjyllands Amt) Klitplantagerne ved Bulbjerg (Skov- og Naturstyrelsen) Hingelbjerge (Nordjyllands Amt) Svinkløv Klitplantage – Hanherred (Skov- og Naturstyrelsen) Fosdalen og Langdalen – Hanherred (Skov- og Naturstyrelsen)