Fra Troldkirken til Lovns

Til højdepunkter og udsigter i det vestlige Himmerland

Turen starter ved Troldkirken lidt øst for Sønderholm – måske landets smukkeste stendysse. Ja, den har konkurrence af dyssen Poskær Stenhus på Djursland, men der er noget mere elegant over Troldkirken. Dens overligger er næsten som en flyvemaskine, der går i luften. Den er smuk. Du kan parkere tæt ved stendyssen, og så må du gå resten af vejen for at få den betagende udsigt over Restrup- og Nørholm Enge, landsbyen Nørholm, Limfjorden og Vendsyssel. Højden på Troldkirken er 49 m. Fra Troldkirken kører du mod Aalborg, og 1,1 km fremme drejer du til venstre mod Tostrup, Volstrup og Øster Hornum. I byen drejer du til højre, og nu skal vi til Frendrup Nihøje. De er ikke vanskelige at finde, for et skilt viser vej til venstre til højene. Frendrup Nihøje er egentlig en dobbelt oplevelse, for det er en oplevelse at komme op til dem, men det er måske en endnu større oplevelse at se dem nedefra, hvor de knejser på toppen af deres bakke. Den berigelse får du senere. Bakkedraget ligger i 100 meters højde og er dermed noget af det højeste i Himmerland. Der er ikke ni høje, men kun syv, men da de hedder Nihøje, må der jo have været ni engang. De syv er nu nok så imponerende i sig selv. Fra højene kan du virkelig nyde synet til bakkelandet Himmerland. Nu tilbage til byen – pas venligst på ænderne ved gadekæret. Vi tager mod Nibe ad vej 519. Når du kommer til Molbjerg har du det flotte kig til Frendrup Nihøje. I Vokslev drejer du til venstre mod vandmøllen Hulemølle og op gennem den kønne hulvej til Nibe. I Nibe fortsætter du ad vej 187 til herregården Lundbæk. Du drejer til venstre mod gården, og straks er der en parkeringsplads, hvor du gør holdt. I kanten af parkeringspladsen står Danmarks største lindetræ "Lundbæklinden", der formodes at være 500 år gammel. Herfra kan du gå en tur op til de gamle kystskrænter, hvor du finder et udsigtspunkt med en sten til minde om den hest general Schleppegrell red på under slaget ved Isted i 1850. De gamle kystskrænter har en højde af op til 40 m. Herregården er nu landbrugsskole, og du er velkommen til at gå ind i parken, hvor du kan se nogle gamle takse, der ligesom danner et lysthus. Nu tilbage til vejen langs vandet, hvor vi fortsætter mod vest, men nu hedder den vej 567. I Sebbersund er der skilt til stedet, hvor man har udgravet den store vikingeby, hvis eksistens man ikke anede noget om. Man har fundet resterne af tre kristne kirker. På kirkegården menes der at være mellem 800 og 1000 grave. Byen eksisterede mellem 800 og 1100, og den har været en stor handelsplads med internationale handelsforbindelser. Der var en særlig bydel for håndværkere, hvor man blandt andet tilvirkede guld og sølv. Højdepunktet er her Skt. Nikolaj Bjerg – 31 m højt. Det er opkaldt efter julenissen, og han hedder som bekendt Skt. Niklaus, Skt. Nikolaus eller Santa Claus. Og hvem var så Skt. Nikolaj? Det var en biskop i Myra i Lilleasien, der blev helgen for søfolk, jomfruer og skolebørn. Nu kører vi lidt længere ad hovedvej 567 og drejer så af mod Barmer, hvor vi drejer til venstre mod Farstrup og Kølby. Og her skal du nordpå mod alle vindmøllerne i Nørrekær Enge øst for Løgstør. Snart kommer du til et skovklædt højdedrag, kaldet Marbjerg, på 40 m. Du kan gå en tur rundt på bakken, hvorfra der et enkelt sted er udsigt mod de mange store vindmøller og Limfjorden. Du fortsætter ad vejen over engene, og der er et hus med information om møllerne med udsigtsplatform. Når du kører her kan du tydeligt se næste punkt på programmet, nemlig NæsborgKirke, der ligger højt på sin bakketop. Du kører blot mod Tolstrup og Næsborg – og så op til kirken. Herfra kan du virkelig se de mange vindmøller og også store dele af det himmerlandske, vendsysselske og hanherredske landskab. Nu skal vi til Ertebølle, og jeg anbefaler, at du tager følgende rute: Ad hovedvej 29 til Skarp Salling, hvor du kan se landsbykirken, som man kalder "Vesthimmerlands domkirke". Så mod Vindblæs, og jeg er sikker på, at du vil medgive mig, at Vindblæs Mølle er noget smukkere end dem på Nørrekær Enge. Den blev bygget i 1873-74, og i slutningen af 1970"erne er den blevet restaureret. Den er fuldt funktionsdygtig. Den har en meget flot beliggenhed – hævet over by og land. Så videre til Vilsted og Ranum, hvor du kommer ud på hovedvej 533 til Ertebølle. Her kører du ud til klinten – kaldet Ertebølle Hoved - med den flotte udsigt. Den er kun omkring 20 meter høj, men syner langt højere. De mørke lag i klintens moler er aske fra vulkanudbrud for omkring 55 mill. år siden. Den berømte køkkenmødding, der blev udgravet i 1890"erne, gav navn til den periode i menneskehedens historie, der hedder ertebøllekulturen. Det var et jæger- og fangerfolk, der boede her for omkring 7000 år siden. Man kan gå ud at se køkkenmøddingen syd for Ertebølle Hoved, men der er nu ikke så meget at se. Stenaldercenteret er en god oplevelse. Her kan du få hele historien om ertebøllekulturen og Ertebølles geologi. Der er også mulighed for forfriskninger. Så går det videre sydpå ad hovedvej 533 og mod Hvalpsund, hvor du fortsætter forbi Hessel og videre ud på Lovns. Hvor vejen deler sig, tager du det højre spor. Så kommer du til p-pladsen, og her er der også en informationstavle, der fortæller om halvøen og dens natur. Og så er det ellers apostlenes heste, det gælder for en tur ud til klinterne ned mod Lovns Bredning. Klinterne er stenalderhavets gamle kystskrænt. Går du ned til heden med de mange enebær ved Melbjerg Hoved, kan du se resterne af en ringborg. Hvornår er den fra? Ingen ved det! Her med udsigten mod Fjends og Salling slutter turen, men er der tid tilovers, da er herregårdsmuseet Hessel noget ganske særligt. Her føler man sig sat hundrede år tilbage i tiden. Især køkkenet holder jeg så meget af … Tak for turen.