Godt gået, Karen!

Efter en gedigen vælgerlussing ved sidste valg erkendte Socialdemokratiets ledelse, at partiets slatne udlændingepolitik var ude af trit med befolkningen. Nu skulle der sendes nye signaler.

Efter mange års laden stå til foregiver S pludselig at gå ind for de nødvendige stramninger, der som lovet blev gennemført af VK-regeringen. Problemet er bare, at Lykketofts forsikringer om en stram udlændingepolitik alene har til formål at berolige vælgerne. Løfterne kommer ikke fra hjertet. Og de er uden reelt indhold. De radikale partnere og venstrefløjen står fast på at slække. Og internt i S er der fortsat er dyb splittelse i det vigtige spørgsmål. På denne baggrund kan det ikke undre, at Karen Jespersen nu har valgt at sige farvel og tak til S-folketingsgruppen. Til gengæld kan hun glæde sig over, at S-vælgerne er på hendes side. En dugfrisk Gallup-undersøgelse viser nemlig, at et stort flertal af vælgerne deler Karen Jespersens opfattelse af, at en S-ledet regering vil lempe på udlændingepolitikken. Herunder halvdelen af alle S-vælgerne. Jeg kan kun sige: Godt gået, Karen! Du har for længst forstået, hvad der rører sig i befolkningen. Men dit parti nægter at se realiteterne i øjnene. Kristian Pihl Lorentzen Ans Søpark 7, Ans,Folketingskandidat for Venstre i Viborg Amt