Haarders politiske felttog

Politisk plat af værste skuffe - det er den mest præcise kommentar, jeg har til Bertel Haarders udfald mod mig i Nordjyske Stiftstidende 19.10.

Overskriften lyder:" Hård kritik af indsats mod indvandrersnyd". Efter min opfattelse en ubehagelig form for stemmefiskeri på indvandrerpolitik på bekostning af en saglig stillingtagen til den konkrete sag. Kendsgerningerne er nemlig: · At Aalborg Kommune forfølger enhver form for socialt snyd og bedrageri, også når det gælder somalier og andre af fremmed herkomst · At vi i årevis har gennemført en effektiv og slagkraftig indsats mod socialt bedrageri ikke mindst gennem en central kontrolgruppe, der arbejder på tværs af registre og forvaltninger i kommunen · At alle borgere og ansatte i Aalborg Kommune naturligvis opfordres til at anmelde mistanke eller viden om socialt bedrageri · At antallet af politianmeldelser (om mistanke) om socialt bedrageri siden 1997 har der været i alt 250 sager eller ca. 30 om året, her er 58 sager omfattet af personer med udenlandsk oprindelse · At jeg til enhver tid vil gøre, hvad jeg kan for at bekæmpe socialt bedrageri Omvendt kan jeg ikke bruge anonyme og udokumenteret udtalelser til en aktiv indsats, og det er desværre det artiklerne i Nordjyske Stiftstidende i vidt omfang bærer præg af. Stå til ansvar og anmeld socialt bedrageri i stedet for at "putte med tingene". I den kommende tid følger jeg op med en afklaring af, om den centrale kontrolenhed kan gøre en endnu mere effektiv indsats. Endvidere vil jeg følger op på de (få) konkrete eksempler i Nordjyske Stiftstidendes artikler. Jeg er i tvivl om, at Bertel Haarder er orienteret om de kendsgerninger, jeg har meldt ud i Nordjyske Medier i de sidste dage, så derfor må min opfordring til Bertel Haarder være: Sæt dig ind i tingene før du farer ud med bål og brand.