Har arkitekten ret?

@Brød.9.uncial.Taz:? Hej Poul Erik. Vi har betalt en arkitekt for fuldtegning af tilbygning med 1. sal til eksisterende hus anno 1958. Nu er der siden byggestart og indtil dato dukket en del fejl frem pga. mangelfuld tegning. F.eks. kommer gulvniveauet på 1. sal ikke til at flugte med eksisterende gulve. Selve tegningen af stueetagen og 1. sal stemmer ikke overens, når vi sammenholder placering af tagspær. Resultat - vi er nødsaget til at ændre placering af vinduer, indretning med mere. Kan arkitekten virkelig på dette tidspunkt i byggefasen give tømrerne skylden for at have gået med kasketten ned over øjnene. I tegningerne skriver arkitekten, at alle mål tages på stedet, men jeg spørger bare - hvordan kan han lave sine beregninger og tegninger, når han ikke er grundig i sine forundersøgelser - taget billeder af det eksisterende hus for at få tilbygningen "flettet" ind i konstruktionen. Arkitekten har fået kopier af det eksisterende hus. Kan han virkelig fraskrive sig alle fejl og placere fejlen hos håndværkerne og os som bygherre og samtidig med den strofe at: havde han været tilsynsførende på projektet, var fejl undgået. På tegningerne står der, at alle mål tages på stedet - skal der ikke være angivet, hvor målene skal tages på tegningen, for at håndværkerne kan udføre arbejdet? Skal jeg henvende mig til teknisk forvaltning omkring dette? Resultatet indtil nu er uacceptabelt - alle vores tanker og ideer, er på eget papir afleveret til arkitekten, for at han kunne rentegne eller rettere kopiere vores ide til sin computer. Hvordan skal vi forholde os i denne situation? På forhånd tak! Susanne @Brød.9.uncial.Taz:! Hej Susanne. Det er lidt svært ud fra dit spørgsmål at svare helt konkret. Jeg mangler blandt andet oplysning om, hvad I har aftalt med arkitekten. Umiddelbart kan det se ud som om, arkitekten har leveret tegninger til brug for en ansøgning om byggetilladelse, og hvis det er korrekt, er mine svar på dine spørgsmål sådan: Når tegningerne er udfærdiget til brug for en byggetilladelse, er det helt normalt, at der ikke er påført de eksakte mål til brug for håndværkerne. Det er derfor normalt og helt i overensstemmelse med praksis, at mål skal tages på stedet, specielt når der er tale om en ombygning / tilbygning. Du får ikke noget ud af at henvende dig ved teknisk forvaltning. Du bør derimod få hjælp fra arkitekten eller en anden bygningssagkyndig. Jeg håber du har fået svar på dine spørgsmål ellers er du velkommen tilbage med flere. Poul Erik Marcussen