EMNER

Hjemmeværnet i krydsild

MILITS:Det var med dyb undren at jeg måtte lægge ører til den kommitterede for hjemmeværnet, Erling Christensens, udtalelser i radioavisen, om at militsgrupper vil erstatte hjemmeværnet. Jeg ved ikke hvad, der er den kommitteredes bevæggrunde i denne sag, men med dele af hans eget partis udmeldinger er det ikke just en tak til de frivillige hjemmeværnsmedlemmer. Som frivillig chef er jeg desuden stærkt skuffet over, at den kommitterede overhovedet kan finde på at bekræfte sådanne forlydender. Om hjemmeværnet skal nedlægges eller ej, hvad de skal bruges til og hvorledes vi får det bedste forsvar til den bedste pris er bestemt ikke en debat jeg kan være imod. Jeg er frivillig soldat under en lov vedtaget af folketinget med opgave at udføre de af politikerne udstukne opgaver. Jeg er demokrat og tror på demokrati. En holdning jeg vil tillægge det øvrige hjemmeværn. Jeg er medlem af hjemmeværnet fordi jeg tror på at det nytter og at vi er med til at bevise at Danmark ønsker demokrati med ret til at diskutere uden at blive retsforfulgt. Hvad der er sket tilbage i historien andre steder i verden kan ingen laste nuværende mennesker for. Og da slet ikke mennesker der netop med deres medlemskab ønsker at medvirke til demokratiets fremtidige eksistens. Derfor mener jeg bestemt at den kommitterede har behov for at give de frivillige hjemmeværnsmedlemmer en undskyldning for hans påstande.