Holdninger truer velfærds- systemet

Skattepolitik 1. marts 2003 07:00

SKAT: Konservative må ikke lade sig tryne af Venstres liberale privatiseringsdrømme, besparelser for enhver pris, minimalstaten og skattestop. Vi ønsker dynamisk skattetænkning, der sikrer et stabilt samfundssystem. Konservative vil sætte ind med statshjælp på nogle områder, der vil blive svigtet, hvis man ikke havde den stærke stat. Konservative går ikke ind for udlicitering og privatisering for enhver pris. Den offentlige sektor skal forblive fundamentet for velfærdssamfundet. Offentlige serviceydelser skal tilbydes dem, der af den eller anden grund ikke kan klare sig selv. Der hvor det offentlige har opgaver at løse, skal det ske med kvalitet og styrke. Konservative lægger afstand til minimalstaten. Konservative ønsker et stærkt sikkerhedsnet for de udsatte og svage grupper af befolkningen. Konservative vil belønne dem, der gør det godt og yder en ekstra indsats. Men vi skal passe på, at vi ikke skaber et niveau, hvor flere og flere føler at de ikke gører det godt nok. Det er typisk de unge familier, der arbejder mest og det går allerede udover ægteskabet, familieliv og børneopdragelse. Lysten til ekstraarbejde og en i givet fald minimal skattelettelse er begrænset, tværtimod ønsker folk mere ferie og fritid. Men vi konservative ønsker at sikre et bæredygtigt velfærdssystem! Det er en varm kartoffel, som ingen på Christiansborg tilsyneladende tør røre ved før vi svæver ud over afgrunden, som Sverige gjorde det for 10 år siden. Men fakta er, at de offentlige udgifter er på himmelflugt fordi flere og flere danskere nyder godt af sociale ydelser som efterløn, barsels-og børnepasningsorlov, dagpenge eller kontanthjælp. Fra 1992 til 2001 steg de offentliges udgifter med 83 mia. kr. (fratrukket den alm. pris-og lønudvikling), på trods af at arbejdsløsheden faldt! Det er en kendsgerning at ressourcestærke danskere stiller øgede- og ikke som man skulle tro færre- krav til de offentlige velfærdsydelser. Det er faktisk kun de helt udstødte der ikke bruger det sociale system. Og det er præcis denne kedelige forventningscirkel hos rige og raske, vi konservative skal have mod til at bryde! Den store middelklasses holdninger og forventninger truer nemlig velfærdssystemet! Deres forventning om at man som mangeårig skatteyder har noget til gode i statskassen. En computer til børnene eller en charterrejse til forældrene, betalt af de offentlige kasser… Et velfærdssamfund baseret på konservative værdier, tilbyder overførselsindkomster målrettet de svage grupper med et reelt behov, mens borgerne som udgangspunkt klarer sig selv. Vi skal lære middelklassen at tage vare på sig selv og sin familie. Det personlige ansvar, som man i årtier trygt har overladt til det offentlige, skal genskabes. En dynamisk skattepolitik skal reelt give folk flere penge mellem hænderne. Ved at lade folk slippe billigere i skat, kan de påtage sig dette større ansvar for deres egen tilværelse. Det enkelte menneske skal udfolde sig og indrette sit liv som det passer bedst, med respekt for sine medmennesker - og inden for de rammer en slank, men stærk stat er nød til at sætte, for at samfundets sammenhængskraft ikke bliver undergravet af hverken egoisme eller utæmmede markedskræfter. Den stærke stat skal sikre bæredygtig velfærd og en stabil samfundsudvikling.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...