HUNDELEVPopulær skov fældet

{ Harmen var stor i går, da folk og maskiner fra Hede Danmark begyndte at rydde et stykke skov på Hundelev Fælled. Størsteparten af Hundelev Fælled er fælleseje, men noget er privatejet, blandt andet en hektar skov, der støder op til villakvarteret. Det tilhører autoforhandler Per Orlemann, der købte arealet for fire år siden. Både Hundelev Fælleds bestyrelse og private lodsejre har forsøgt at købe skoven af Per Orlemann, men svaret har været nej. Bevoksningen består primært af meget høje, gamle fyrretræer, som skal fældes, inden de vælter af sig selv. Hvad der skal ske med arealet, når træerne er fældet, har Per Orlemann ikke besluttet endnu.