Hvor er det kommunalt !

Ordene fra den gamle revy passer stadig ! Diskussionen om et eller andet antal regioner, amter, eller hvad man ellers vil kalde det raser blandt såkaldte politiske og arbejdsmæssige ledere, men hvor tænker man dog kommunalt. - Læs indskrænket !

INDSKRÆNKET Overlæger og professorer ved vore sygehuse og universiteter mener ikke, at der er patienter nok til, at eksperterne kan blive dygtige nok, hvis man følger regeringens oplæg. Det er, hvad jeg kalder en indskrænket tankegang. Den kunne i hvert fald ikke anvendes i det private arbejdsmarked. Her ville man i stedet tænke:" Hvor får vi patienterne fra til det ? " – Svaret er lige uden for landets grænser ! I Tyskland og Sverige gør man, hvad danskere ikke kan finde ud af, nemlig at gøre hospitalsvæsenet til en forretning i stedet at gøre det til en social hjælpeforanstaltning på linie med kontanthjælp. Man trækker kunderne til også fra andre lande ved at have tilbud om behandling, men det kan ledelserne på de danske sygehuse ikke finde ud af, for de er ikke forretningsfolk, der tænker på at skaffe penge til udvikling og fremskridt. De er vænnet til at skulle stå med hatten i hånden og bare tigge om penge fra statskassen, når der skal ske noget. Det er politikernes ansvar, og det er også politikernes ansvar, at vi fagligt ligger langt efter de lande vi sammenligner os med, bl.a. fordi vi ikke bare godtager, de fremragende resultater både Sverige og Tyskland kan fremvis f.eks. på cancer området. Det gælder sygehusvæsenet. Det gælder politiet. Det gælder alle områder, som vedrører den offentlige administration. Fælles for dem alle er, at man udnævner ledere, der er bange for ansvar. Hermed mener jeg, at de gerne vedkender sig ansvaret, når det går godt, men når det går den anden vej, flytter man ansvaret nedad i hierarkiet. Derfor er man også tilhængere af vort nuværende system, for så kan ledere i de offentligt administrerede etater stadig frasige sig ansvaret nemlig, når der mangler penge, er det politikerne, og når det er faglige fejl, er det niveau under ledelsen, der får skylden. Hvorfor lader man ikke sygehusene, politiet og alle de andre etater stå til ansvar for, hvad de præsterer og betaler dem derefter. Svaret er, at så havde vi en række konkurser inden for det offentlige i løbet af kort tid, for lederne er ikke uddannet til at lede en arbejdsplads og især økonomien omkring den. Det offentlige må ikke drive liberalt erhverv. Selvfølgelig må det offentlige det, men man må ikke underbyde og så give offentligt tilskud til at dække underskuddet. Det er forskellen