EMNER

Idrætsforening glæder sig over sund økonomi

ØSTERVRÅ:Formanden for Østervrå Idrætsforening Else Dahl, kunne ved den årlige generalforsamling fremlægge en årsberetning, som især bar præg af at året 2002 havde budt på en del arrangementer, som alle havde haft et yderst vellykket forløb, både med god opbakning, mange frivillige hjælpere og et flot økonomisk resultat. Udover de mange vellykkede arrangementer, har ØVI's engagement med Østervrå Hallens cafeteria igen i år givet et flot overskud til foreningen. Økonomisk er forening velfunderet, hvilket de fire underafdelinger allerede ved regnskabsårets begyndelse fik at mærke. En af hovedbestyrelsens første opgaver i det nye år var nemlig at uddele en del af hovedafdelingens overskud til disse afdelinger. Ligeledes gav foreningen også et flot økonomisk tilskud til det nye kulturhus i Østervrå. I løbet af året er der foretaget en del forbedringer og fornyelser i klubhuset og på stadion. Samtidig blev det besluttet, at foreningens overskud i forbindelse med afviklingen af DGI's Sommerstævne skulle øremærkes til etablering af et motionsrum i Østervrå Hallen. Til at løse denne opgave er der nedsat en arbejdsgruppe. Værter for årsmøde Det forgangne år bød også på besøg af Folkeoplysningsudvalget, som fandt, at faciliteterne i Østervrå var meget flotte. Året bød også på flere kurser bl.a. i samarbejde med DGI. F.eks. har der været arbejdet med lederrekruttering og bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at udarbejde opgaveprofiler, noget som også gerne skal udføres i underafdelingerne. Foreningen har også planer om at få udarbejdet en velkomstfolder til bl.a. nye medlemmer. I den forbindelse er der indkaldt til en kursusdag allerede først i marts i år. Det nye år er allerede godt i gang. Den 12. marts skal ØVI således være værter for DGI's årsmøde, som denne gang afvikles i Østervrå Kulturhus. Søndag den 15. juni står den igen på DGI's Sommerstævne. I efteråret afvikles der finalestævne i McDonalds Cup, Østervrå Festuge i efterårsferien og julefrokost den 6. december. Til bestyrelsen var der genvalg af kasserer Britta Sørensen og sekretær Merete Rosendal. På suppleantposterne var der genvalg til Ole Madsen mens Per Nielsen blev nyvalgt. Ligeledes var der genvalg af revisor Jess Hæstrup og revisorsuppleant Else Iversen. ÅB