Kamp for skovbegravelser

{ 2003: Preben Dalgaard og hans kone finder ud af, at de gerne vil stedes til hvile i dansk skov. { 2004: Sammen med andre interesserede starter Preben Dalgaard initiativet Løvfald. De henvender sig i til daværende kirkeminister Tove Fergo, der beder dem arbejde videre med tankerne og blandt andet finde nogle interesserede skovejere. { 2005: Kirkeminister Bertel Haarder (V) afviser forslaget. I stedet får Preben Dalgaard kontakt til den socialdemokratiske kirkeordfører, Karen Klint, der er positiv. { 2007: En samlet opposition stiller 29. maj ¿Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for urnenedsættelser i fredskove¿. Regeringen er positiv - kun Dansk Folkeparti er imod. { 2008: Endeligt lovforslag forventes fremsat til behandling i begyndelsen af året. Kan træde i kraft til sommer. Begravelseslovens paragraf 16 bliver ændret, så kommunerne fremover kan stille arealer til rådighed i skovene. Kommunerne kan vælge at uddelegere opgaven til foreninger som f.eks. Løvfald, der så står for alt det praktiske arbejde.