Børnepasning

Kan man stole på Støvrings borgmester?

LØFTEBRUD:Man kan sige meget skidt om Venstre. Men når det gælder partiet på landsplan, så må jeg indrømme, at det har været endog særdeles nidkært omkring sine valgløfter og deres gennemførelse. Generelt må det siges at være en dyd, at man holder, hvad man lover, og at et ord er et ord. Specielt løfter, der er afgivet skriftligt og specielt, når de er givet til børn. I sagen om lukning af de to fritidshjem har jeg desværre et eklatant eksempel på, at Venstre på lokalt plan ikke har samme faste holdning til afgivne løfter. Og det endda et løfte afgivet fra en borgmesters hånd. Da det for snart længe siden blev officielt, at det politiske flertal havde planer om at ændre ved Fritidshjemmet på Spiren, vakte det stor uro hos mine tre børn. Specielt min datter Anna på 10 år var berørt, og hun startede derfor på eget initiativ en lille indsamling af underskrifter og skrev et brev til politikerne. Det hele blev sendt til kommunen og havnede på borgmester Anny Winthers bord. Hun skrev et fint brev tilbage til Anna, hvori hun forklarede lidt om sammenhængene. Og afgav et løfte. I svaret til Anna, dateret d. 13/5, skriver Anny Winther at: "Hvis man lukker fritidshjemmet, vil det i øvrigt ikke betyde, at din søster, som går der nu, skal flytte til Søhulen. Alle børn, der er startet i fritidshjemmet, har nemlig under alle omstændigheder lov til at fortsætte i Spiren, til de går ud af 3. klasse". Dette står i skærende kontrast til de konkrete planer om, at Spiren skal være lukket med virkning fra sommeren 2003, eftersom Anna's søster, som der henvises til i brevet, først går ud af 3. klasse om 2 ½ år, og fritidshjemmet derfor ifølge borgmesterens ord og løfte tidligst helt kan lukkes efter sommeren 2005! Nu ved jeg godt, at valgløfter er omgivet af en vis overbærenhed. Også selvom Venstre på landsplan har lagt sig i selen for at gå imod denne holdning. MEN LØFTER GIVET TIL ET BEKYMRET BARN !!!!! HVORDAN MED DEM, ANNY WINTHER? Kan vi i det hele taget stole på NOGET SOM HELST af, hvad politikerne i Venstre i Støvring i øjeblikket lover os om børnepasning? Må vi få et svar, Anny Winther? Og denne gang et, der blot for én gangs skyld er til at stole på!