Klar besked om skatten

Nu skal borgerne kunne få klar besked om deres skattespørgsmål, før de bliver til problemer. Er man i tvivl om, der skal betales skat af dette eller hint. Eller om der kan opnås fradrag. Så skal man bare spørge det lokale skattekontor. Her får man et bindende ligningssvar, så der ikke efterfølgende kan opstå tvivl. Den enkelte spares på denne måde for mange ærgrelser og det offentlige for megen ekstra administration, sagsanlæg m.v. Som reglerne er nu, kan en skatteyder ganske vist få en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet. Det er godt nok. Men det koster borgeren 1.800 kr., og der kan ofte gå 3-6 måneder, før Ligningsrådets svar foreligger. Jeg mener derfor, at der er behov for en lettere, hurtigere og billigere ordning for borgere med mindre komplicerede forhold, og det får vi nu, hvis Folketinget vedtager mit lovforslag. For fremtiden vil en skatteyder i løbet af en måneds tid kunne få et bindende ligningssvar fra kommunen om virkningerne af en påtænkt eller gennemført handling. Det koster 300 kr. På samme måde som i ordningen med bindende forhåndsbesked er svaret bindende for skattemyndighederne. Og det gælder i fem år, medmindre andet er aftalt. Dette er endnu et eksempel på min kongstanke om, at skattemyndighederne i højere grad skal være konsulenter end kontrollanter. Og ved at tilbyde borgerne tidlig hjælp og vejledning, behøver myndighederne ikke efterfølgende at besvære os med så megen kontrol. Det er en fordel for alle parter.