Løvfalds tanker

28. december 2007 20:26

Foreningen Løvfald har detaljerede planer for, hvordan skovbegravelser kan finde sted. Sammen med skovene i Danmark udvælger Løvfalds forstkyndige medarbejder de egnede løvtræer i skovafsnit, der friholdes fra normal skovdrift. Alle udvalgte træer forsynes med et lille skilt med en bogstavkode. Hvert enkelt træ indføres i et register med angivelse af dets nøjagtige geografiske position (GPS) og bogstavkode. Blandt de udvalgte træer skelnes imellem to kategorier: Familietræer (som familiegravsted) med otte enkeltpladser omkring træet. Fællestræer (som gravplads for f.eks. enlige uden familie) med otte enkeltpladser omkring træet Brugsretten fastholdes i en kontrakt med Løvfald, hvori det garanteres, at det valgte træ ikke fældes indenfor en periode på op til 60 år fra tidspunktet for erhvervelsen af pladsen. Med kontrakten følger et skovkort, der viser træets nøjagtige placering i skoven. Løvfalds opgaver begynder først, når kremering af afdøde har fundet sted. Løvfald sørger for, at der dagen før en planlagt bisættelse forberedes et hul (min. 1 meter dybt) ved det valgte træ, hvor afdødes aske enten nedfældes direkte i hullet eller anbringes der i en økologisk nedbrydelig urne. Efter bisættelsen sørger Løvfald for, at hullet dækkes forsvarligt og at stedet bringes tilbage til sin oprindelige og naturlige stand. Naturen alene overtager herefter gravplejen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...