Mere indflydelse til kystfiskerne

Når talen går om fiskeri tænker mange uden for fiskerikredse først og fremmest på "kystfiskerne" i de små, blåmalede, idylliske fiskekuttere. De er ligesom den mere havgående del af fiskerflåden en vigtig del af fiskeriet og af lokalsamfundene, og så er de gode til at fange fisk af høj kvalitet, som er friske, når de bliver landet.

Det er vigtigt at bevare og også udvikle kystfiskeriet. Derfor kommer der næste år en særlig ordning for kystfiskerne. Der er også afsat flere støttemidler til kystfiskerne. Puljen for støtte til at bygge nye fartøjer – også kystfiskerfartøjer – er netop blevet udvidet fra 16 millioner til 22 millioner kroner. Det er også vigtigt, at kystfiskerne bliver mere direkte inddraget i at rådgive om fiskeriet i Danmark. Derfor har kystfiskerne etableret deres eget udvalg med syv medlemmer. Medlemmerne er valgt blandt kystfiskerne selv og blandt de fiskere, hvis fiskeri vil blive påvirket af kystfiskerordningen. Det er både ejere af kystfiskerfartøjerne og besætningsmedlemmer, som kunne stille op til valget. Kystfiskerudvalget har udpeget en repræsentant til Fødevareministeriets Erhvervsfiskeriudvalg, som rådgiver om regulering og administration af fiskeriet. Kystfiskernes repræsentant vil supplere Danmarks Fiskeriforenings sædvanlige repræsentation i udvalget. Det er nu meningen, at kystfiskerordningen skal planlægges i detaljer i Erhvervsfiskeriudvalget, så den er klar til at gå i gang næste år. Ordningen vil forhåbentlig gøre det lettere for kystfiskerne at planlægge deres fiskeri og skabe mere trygge rammer for fiskeriet, selv om det vil ske på et forholdsvis beskedent økonomisk niveau indtil vi igen får bedre fiskerimuligheder.