EMNER

Mobilen overtager kirkebøssens rolle

} AALBORG: Nu behøver man ikke at have småpenge på lommen for at give kollekt til de organisationer, der normalt samles ind til i forbindelse med søndagsgudstjenesten. Fra nytår gør man bare, som når man stemmer på en vinder i dans eller sang eller anden optræden i fjernsynet: man sender en sms. Og inden man har sunget sidste salme har man givet sit beløb. Nummeret er 1277. Og det virker naturligvis også uden for kirketiden. 38 medlemmer af Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg, FKOF, og Det danske Bibelselskab er gået sammen om at udvikle den nye sms tjeneste, så den enkelte kirkegænger selv kan bestemme, hvilken organisation man vil støtte. Kollektindtægterne har været faldende de senere år, og det har haft konsekvenser for arbejdet i de sociale og humanitære kirkelige organisationer, som modtager kollekt. Med sms-kollekt tjenesten er det håbet, at tendensen vender. Udgangspunktet for ideen har været, at en ny kollekt-metode skal være lettilgængelig og billig at administrere. Tjenesten fungerer ved, at man taster "kollekt", laver et mellemrum, taster den relevante "organisationskoden" og sender den til 1277. Organisationernes kode finder man på www.kollektliste.dk