Moralen har det fint

Lokalpolitik 10. januar 2003 01:00

Svar på tiltale: Kommentar til Palle Sørensens læserbrev i Nordjyske d. 09.ds, hvor han skriver om moral og udlån af lokaler samt undertegnede som bykongen. Hvis jeg kender dig ret, ved jeg, at vi er enige om, at saglig kritik er positivt, hvis det er baseret på korrekte kendsgerninger. Sæby Fritidscenter har siden sommeren 1989, hvert år lejet 12 klasseværelser på Sæbygardskolen i 5-6 uger i skolernes sommerferie. Centret har udstyret hvert klasseværelse med 4 senge og lejet dem ud til familieturister, dengang med både skolens og kommunens tilladelse. Resultatet heraf har været ca. 1.000 overnatninger hvert år og vores nettoindtjening herfra fremgår af et pkt. på åben dagsorden fra Børne- og Kulturudvalget. Økonomiudvalget har behandlet Sæbygaardskolens henvendelse i februar og november 2002, og i begge tilfælde har undertegnede ikke deltaget i behandlingen. Men da sagen nu rejses, vil jeg for første gang gerne benytte lejligheden til at fremføre mine synspunkter. Principielt mener jeg, at alle kommunale lokaler skal benyttes mest muligt, når dette kan gøres uden ulempe for dem, de primært er opført til. Vi ser mange gange, hvor fritids- og kulturlivet kan blomstre i bl.a skolebygninger. Så derfor har min moral det fint med, at kommunen åbner sine lokaler til såvel politiske møder som til overnattende gæster i.f.m. vandrerhjemmet eller som en led i et større sports- / musikarrangement. Når alternativet er, at lokalerne står tomme, må det være bedre for samfundet, at de bliver anvendt til nogle aktiviteter, der kan være med til at løfte Sæby Kommune som et turistvenligt sted. Det behøver nødvendigvis ikke være vandrerhjemmet alene der lejer klasseværelserne. Hvis andre virksomheder vil være interesseret, mener jeg bestemt, at de skulle have muligheden også. Uanset hvad Fritidscentret måtte have af ekstra indtjening, har Kommunen altid haft en utrolig evne til at reducere tilskuddet tilsvarende. I 1989 modtog Fritidscentret 1 mill. i direkte tilskud - i dag er det på under det halve. Hver gang Økonomiudvalg og Byråd har behandlet sager, hvor Fritidscentret har været en part i, har jeg naturligvis altid erklæret mig inhabil og holdt mig udenfor, derfor har/er der ingen slinger i valsen, hvad angår valg af "kasketter".

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...