Nibe

Nibe Caravan Center

{ 1968 - 1. maj - overtog Erna og Arne Outzen Sølyst Camping i Nibe. { 1976 købte de Koldsmindevej 5, hvor forretningen ligger i dag, og opstillede boblehal. { 1979/80 Første store hal blev bygget. { 1987/88 Nabogrunden købes. { 1996 Peter og Merete Outzen overtager. { 1996-2007 14 udvidelser af forretningsarealet ude eller inde.