Opgør om bedre ældreomsorg

SYSTEMBedre ældreomsorg er ikke bare mere af det samme. Bedre ældreomsorg er et opgør med den mistillid, der fører til det ene administrative kontrolsystem efter det andet.

Bedre ældreomsorg er et opgør med et system, som alene har sigte på praktiske gøremål og dermed er renset for sociale hensyn. Det er bemærkelsesværdigt, at der i dag alene gives hjemmehjælp ud fra funktionssvækkelse – de praktiske gøremål man ikke kan længere. Socialdemokraterne ønsker, at ældreomsorg skal handle om andet og mere end nullermænd og gulvvask. Derfor vil Socialdemokraterne afsætte 200 mio. kr. til at give omsorgstid til de ældre, som er ensomme og svage. Vi ønsker ganske enkelt, at ældreomsorg skal kunne gives ud fra, at fru Jensen mangler sociale netværk eller skal hjælpes ud af en krise. Der er ensomme ældre i dag, som ikke kommer ud, og ikke møder mennesker. Det værste, der kan overgå én, er vel sagtens ikke at være savnet af nogen; ikke at kunne bruges til noget; ikke at betyde noget i forhold til et andet menneske. Vi mennesker har brug for sociale relationer – ung som gammel. Her bør vi kunne hjælpe. Mange ældre bor i dag langt væk fra børn og børnebørn og kan derfor ikke leve af de familiemæssige relationer alene. Mange kommer i en krise, når livsledsageren dør eller bliver rådvilde, når de flytter og skifter nærmiljø. I disse situationer bør hjemmehjælpen kunne fungere som mellemled i forhold de glimrende frivillige organisationer, eksempelvis Ældremobiliseringens tilbud "Ældre hjælper Ældre", som tilbyder at hjælpe Fru Jensen over i dagcentret; få hende i kontakt med ældreklubben; få mod på og få lært gåturen ned til købmanden; gøre hende tryg ved busturen hen til den gamle veninde osv. Der findes så mange aktiviteter og foreninger for ældre, at det er fuldstændig unødvendigt, at nogle sidder alene dag ud og dag ind. Hjemmehjælpen skal kunne medvirke til at forebygge og afhjælpe social isolation og svækkelse. Det handler om livskvalitet og dermed også om forebyggelse af fysisk svækkelse. Et aktivt liv med glæde og kvalitet er ikke alene fortjent. Det er også den bedste måde at holde læger, piller og sygdom af vejen.