OPRØR Terrorliste for Højesteret

} København: Foreningen Oprør bringer nu striden om EU's terrorliste til Højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet foreningen tilladelse til at kære Østre Landsrets kendelse fra 14. oktober, som stadfæstede byrettens afgørelse, oplyser talsmand Patrick Mac Manus. Sagens kerne er beslaglæggelsen af tre internetsider, hvor Foreningen Oprør opfordrer europæiske organisationer til at trodse EU's terrorliste. På hjemmesiderne opfordrede foreningen til at støtte bevægelser, der "kæmper for demokratiske, sekulære og humanistiske mål". Der er ikke sat navn på disse bevægelser, men foreningen har tidligere givet penge til de omstridte bevægelser PFLP i Mellemøsten og FARC i Colombia, der begge er stemplet som terrororganisationer af EU./ritzau/