Plat form for politisk propaganda

En mur har i den forløbne uge skabt stor diskussion. Den mur, jeg hentyder til, er selvfølgelig den kopi af den israelske sikkerhedsmur, som Folkekirkens Nødhjælp opførte på Roskilde Festivalen med den platte politiske propagandaindskrift Make peace, not walls.

Dansk Folkeparti har bedt udenrigsminister Per Stig Møller se på den statsstøtte Folkekirkens Nødhjælp modtager, set i lyset af denne politiske aktivisme, hvor organisationen tager parti for palæstinenserne i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Det er ikke første gang, at organisationen har deltaget i en hetz mod Israel.Organisationen har forklaret, at de penge, som bruges til muren på Roskilde Festivalen er indsamlet blandt organisationens private medlemmer, og dermed ikke har noget at gøre med de penge, som Folkekirkens Nødhjælp får fra staten. Men sådan mener jeg ikke, at man kan gøre regnestykket op. En nødhjælpsorganisation skal holde sig politisk neutral - både når det gælder arrangementer, som er statsfinansierede, og når det gælder arrangementer, som bliver betalt med private midler, ellers bliver det det rene kaos. Jeg mener, at Folkekirkens Nødhjælp bør have at vide, at det kan gå ud over organisationens statstilskud på næsten 170 mio. om året - som svarer til cirka halvdelen af organisationens budget - hvis ikke organisationen holder inde med sin politisering. En upolitisk nødhjælpsorganisations stærke side er netop, at den får mulighed for at hjælpe alle parter i en konflikt ved ikke at tage stilling til, hvem der er den gode, og hvem der er den onde. Det er adgangsbillettten, når det gælder støtte til gavn for dem, der trænger. Men rollen som hjælper på begge sider, er Folkekirkens Nødhjælp ved at sætte grundigt over styr ved sin fokusering på israelerne som bødler og palæstinenserne som ofre. Organisationen burde i stedet for udføre det arbejde, som er dens formål; nemlig at afhjælpe humanitære katastrofer og ikke lave platte politiske kampagner. Det er netop, hvad murkampagnen må betegnes som. Mens godhjertede nødhjælpsfolk opfordrer festivalgæster til at skrive deres navn på muren og lave fred i stedet for mure, brager en virkelig katastrofe løs i Sudans Dafur-provins med hundredetusinder af flygtninge, hungerkatastrofe, mord og voldtægter som dagligdag. Her er der ingen tvivl om hvem, som er ofre, og her kunne Folkekirkens Nødhjælp virkelig give en tiltrængt hånd med en indsamling på Roskilde Festivalen. Desuden ville organisationen kunne leve op til dens egne regler om at hjælpe folk i nød. Folkekirkens Nødhjælp har selv betegnet muren som en "humanitær katastrofe". Jeg vil nu nærmere betegne organisationens happening som et forfejlet mediestunt, og jeg mener, at organisationen med muren på Roskilde Festivalen har sendt et klart signal om dens egen ensidighed og identitetskrise. Folkekirkens Nødhjælp er en fin organisation med en lang flot historie bag sig og med mange støtter rundt omkring i landet. Men ændrer organisationen ikke signaler, tror jeg, at færre borgere her i landet end tidligere vil benytte sig af de indbetalingskort, som organisationen beredvilligt rundsender, og der er ikke heller ikke nogen sikkerhed for, at der fremover vil være flertal i Folketinget for hvert år at tildele Folkekirkens Nødhjælp et trecifret millionbeløb. Peter Skaarup, er næstformand i Dansk Folkeparti og medlem af folketinget.