EMNER

RECOVERY ifølge Foreningen Bedre psykiatri

{ Ved recovery - eller at komme sig - fra alvorlig psykisk lidelse, forstår vi at lære at forholde sig til hverdagslivets udfordringer, overvinde psykosociale funktionshæmninger, og leve et uafhængigt og tilfredsstillende liv i gensidigt socialt samspil. Recovery-begrebet stammer fra USA.