Reglerne

[ Buejagt i Danmark kun udøves af personer, der har bestået buejagtprøven. Prøven følger efter et teoretisk kursus med praktisk skydetræning. Prøven kan kun aflægges af personer, der har gyldigt dansk jagttegn. Efter bestået prøve får jægeren udstedt en buejagttilladelse, der skal fornyes ved aflæggelse af en praktisk skydeprøve hvert femte år. Buejagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at man har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Ved den skriftlige prøve, en ”multiple choice”-prøve, stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til buejagt og de særlige regler, der gælder herfor. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten ved skydning af én pil til hver af seks vildtfigurer i naturlig størrelse har mindst fem træffere i et træfområde (hjerte-/lungeregionen).