Sorg og savn

KØBENHAVN:Når skoler og uddannelsesinstitutioner i dag starter igen, vil der være elever, som savnes. Der vil også være elever, som oplever, at familiemedlemmer, venner eller bekendte er døde eller savnede. Undervisningsministeriet har derfor haft kontakt med bl.a. KL, Danmarks Lærerforening, Børne- og kulturcheferne, Skole- og Samfund, Danmarks Skolelederforening samt Københavns Kommune. Alle er opmærksomme på den særlige udfordring, skolerne står over for i relation til katastrofen, og vil på den baggrund tage de nødvendige initiativer. Næsten alle skoler, gymnasier og erhvervsskoler har i dag en plan eller praksis for, hvordan man skal forholde sig til børn i svær krise. Som støtte for dette arbejde kan henvises til forskelligt oplysningsmateriale på nettet. Der er link direkte fra ministeriets hjemmeside på adressen http://presse.uvm.dk.

Forsiden