Lokalpolitik

Store fordele ved sammenlægninger

KOMMUNER I Nordjylland har vi i dag 27 kommuner, der varierer fra 162.000 indbyggere i Aalborg til under 3000 indbyggere på Læsø. DI Nordjylland anbefaler, at kommunerne bliver styrket, og at opgaverne fra amterne bliver flyttet over til kommunerne. Vi har brug for færre, mere bæredygtige enheder, der kan leve op til de forventninger, som borgerne og virksomhederne har til en velfungerende offentlig sektor. Det er en væsentlig forudsætning for vækst i vores lokalområde. Strukturen skal slankes og gøres tidssvarende. Derfor ser DI Nordjylland frem til offentliggørelsen af Strukturkommissionens rapport i begyndelsen af det nye år. Håndteringen af en ny indenrigspolitisk grænsedragning tegner til at blive én af de mest centrale politiske udfordringer for Folketinget i det kommende år. Der har været mange argumenter på banen i den ophedede debat. For DI Nordjylland er sagen dog helt klar. Større kommuner vil betyde et langt stærkere fagligt fundament i den offentlige forvaltning - til gavn for borgere og virksomheder. Ligeledes vil større kommuner kunne løfte den enorme udfordring, der ligger i ønsket om en digital offentlig forvaltning, hvor besparelser og bedre service går hånd i hånd. DI Nordjylland ønsker en langt mere effektiv offentlig sektor. Der er derfor behov for, at antallet af skatteudskrivende led reduceres til to, og at en række kommuner bliver sammenlagt. Kritikere af en ændring har fremført, at der vil være store engangsudgifter forbundet med en reform. Naturligvis er der det. DI Nordjylland søger ikke at benægte, at der er omkostninger ved fusioner, men de langsigtede økonomiske fordele vil overstige de kortsigtede omkostninger. Det taler for en omfattende og dermed fremtidssikret reform. Det er nu mere end 30 år siden, der sidst blev gennemført en kommunalreform. Kompleksiteten i de kommunale opgaver er blevet stadig større siden den sidste kommunalreform. Bedre service og større effektivitet er blandt grundforudsætningerne for at Nordjylland også fremover kan skabe vækst. I den forbindelse er Aalborg det naturlige fremtidige vækstcenter i den nordjyske region, der skal bidrage til at sikre området iværksætteri, innovation og indtjening. En kommende reform bør være levedygtig i flere årtier. Det er DI Nordjyllands håb, at de ansvarlige politikere vil deponere udsigten til kortsigtede gevinster og i stedet tænke stort. Det har vi alle brug for.