Børnepasning

Svar til Peder Christensen

RIGTIGE TAL: I sit svar til mit læserbrev omkring forhøjelse af forældrebetalingen, skriver Peder Christensen, at det ikke er korrekt, når jeg skriver, at forhøjelsen ikke afhjælper besparelser og ej forbedrer forhold for vores børn. Peder Christensens tal mener jeg stadigvæk ikke forbedrer forholdene, de lukker kun for tidligere huller. 275.000 kr. til styrkelse af dagplejen. Det var penge, I tog sidste år, da I mente, at børnetallet var faldende i dagplejen, som så nu bliver tilbagebetalt, da børnetallene mærkelig nok er stigende - kaldes det en forbedring ? 100.000 kr. til pedelordning til samtlige institutioner. Hvordan skal 100.000 kr. kunne finansiere dette? Hvor skal resten af pengene komme fra? Måske er det ment som et flexjob? 425.000 kr. til vikardækning og barsel. En finansiering, der indtil nu har været 100 pct. dækket, men hvor hver institution nu selv skal finansiere 50 pct. I siger, at denne 100 pct. dækning kun har kørt på forsøgsbasis siden 90'erne. Men, jeg mener helt klart, at den også blev dækket 100 pct. inden da. Så det rokker ikke ved min mening. 100.000 kr. til samarbejde mellem skole/SFO. Det lyder udmærket, men hvor blev den røde tråd af, som skulle dække alle børn (0-18 år). Penge, der også er sparet væk. 100.000 kr. til fritidsklubber, mener jeg ikke at være stødt på i budget 2003-2006, men jeg kan nemt have overset dette punkt. Alt i alt står jeg stadigvæk ved mit tidligere læserbrev. Hvad angår Peder Christensens kommentar - "det er dejligt med en debat om tingene, men den skal ske på den rigtige baggrund". Dette bliver jeg rigtig vred over at læse. Vi i bestyrelser og råd samt mange forældre føler os godt og grundigt holdt for nar på mange punkter. Bl.a. forhøjelse af forældrebetaling og lukning af fritidshjemmene. I har haft alle muligheder for at oplyse og inddrage os klart. Vi har brugt rigtig megen tid på at skrive høringssvar - hvor højt vægtes disse??? Vi har haft borgermøde,hvor vi gik hjem med en meget "flad" fornemmelse. I kunne have brugt Det fællesrådgivende organ, men det har I ikke benyttet jer af. I kunne have undgået meget af denne debat hvis den (citat Peder Christensen d. 06.10.02) " var sket på den rigtige baggrund".