Aalborg

Tag flyttemenageriet af bordet

Når Hr. Helge Adam Møller (Møller), ved debatmødet i Aalborg d. 14-04-04, lettere irriteret konstaterer, at han ikke er valgt til at føre lokalpolitik men derimod mener sig ansat til at få det bedst mulige forsvar ud af skatteydernes penge, er man som tilhører efterladt med ikke så lidt forundring.

Forsvarsforlig Hr. Møllers udsagn vidner om, at han ikke har forstået hvad en række mennesker, der også vil det bedste forsvar, netop har fortalt ham. Det kan undre, hvorfor Hr. Møller ikke bare ser efter at komme i gang. Hr. Møller kan netop få det bedste forsvar ved at sikre at hele det landsdækkende flyttemenageri tages af bordet, simpelthen fordi det koster et anseeligt tre-cifret millionbeløb og i den sidste ende kun påfører forsvaret tab af kompetencer og i en lang periode fremover ineffektiv eller manglende støtte til forsvarets spidse ende - vores udsendte drenge. Hr. Møller burde, med sin militære baggrund, vide at forøgelse af aktiviteterne i den operative ende, medfører en tilsvarende eller endnu større forøgelse af aktiviteterne i støttestrukturen. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er at regeringen, med sit oplæg til forlig, mener sig i stand til at gøre præcist det modsatte, altså øge den operative aktivitet og reducere støtteaktiviteten. Det er jo virkelig en revolution! Hvorfor har alle lande ikke gjort dette for længe siden? Kan det tænkes det er fordi det ikke kan lade sig gøre? Forligsoplægget sigter på en reduktion på 2000 civile stillinger og en forøgelse af militære stillinger med 3000. Det ligner i høj grad fagforeningspolitik. Er det dette Hr. Møller mener sig ansat til at føre? "Hør her drenge"! "Vi vil gerne, at I, med livet som indsats, tager ud og bekæmper terrorisme, men I får intet eller dårlig materiel og støtte hjemmefra"! Er det med dette budskab Hr. Møller vil hverve personel til 2 brigader? Hr. Møller burde vide at personel og materiel hver for sig ikke skaber resultater. Enhver leder ved, at nøglen til effektivitet og resultat er - Personel med de rigtige evner udrustet med det rigtige materiel, tilsat en portion ledelse. Når Hr. Kaalund, ved samme møde, forelagt spørgsmål om nødvendigheden af flyttemenageriet, slår ud med armene og konstaterer "Vi har et forklaringsproblem". Så er det vel på tide at gå tilbage til skrivebordene, ikke for at finde en forklaring - men for at finde en løsning der kan forklares. Senest ønsker Hr. Kaalund en militærfaglig begrundelse for flyttemenageriet. Den begrundelse kommer Hr. Kaalund til at vente længe på, simpelthen fordi der ikke er nogen. Ved at tage flyttemenageriet af bordet og derved beholde kompetencerne vil der samtidigt kunne spares et tre-cifret millionbeløb. Dette beløb kunne der så købes bedre materiel for eller beløbet kunne anvendes til at gøre det økonomisk mere "attraktivt" at sætte livet på spil i internationale operationer. Endelig er der også den mulighed, at vise mandsmod til at fortælle andre ministerier - "Vi har lige sparet et tre-cifret millionbeløb ved simpelthen at lade være med at foretage os noget tåbeligt". "Er der nogen der kan finde fornuftig anvendelse for dette beløb"? Jeg er sikker på at adskillige ministre vil sige "Ja tak"!!. Derfor kære politikere, tag flyttemenageriet af bordet! Det har intet at gøre med ønsket om et effektivt internationalt forsvar.

Forsiden