Udvidelsen - et gode for EU

Den 1. maj får EU ti nye medlemslande fra Øst- og Centraleuropa. Udvidelsen er en stor mulighed for Europa og markerer afslutningen af mange års deling af det europæiske kontinent.

FÆLLESSKAB Europa samles nu i et fællesskab baseret på frihed for den enkelte og ligeværdighed mellem nationerne. Både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt vil udvidelsen være positivt for EU. Der er nemlig flere grunde til at forvente, at de nye medlemslande vil få en positiv indflydelse, der er uforholdsmæssig stor i forhold til deres størrelse. For det første har de nye medlemslandes økonomier et markant større vækstpotentiale, end der findes i de eksisterende EU-lande. Og med et relativt lavt velstandsniveau vil de kunne konkurrere på lave omkostninger og tiltrække investeringer. De høje vækstrater betyder større eksportmuligheder for danske produkter og tjenesteydelser. For det andet er de nye medlemslande langt mere risikovillige og reformorienterede end de eksisterende medlemslande. De er indstillede på at investere i deres egen fremtid og gøre en indsats for at forbedre deres fremtidige livsvikår. Deres politikere er innovative og fremsynede, og befolkningerne er relativt veluddannede. De nye medlemslande vil i de kommende år udgøre en positiv udfordring for de gamle etablerede samfund i Vesteuropa. Det skal vi glæde os over. Der har været en tendens til at betragte dem som lettere tilbagestående som lande, der har behov for hjælp og støtte. Det billede er alt for snævert. Vi kan lære meget af de nye lande, forudsat at vi betragter dem som ligeværdige medlemmer og er åbne for den nytænkning og kreativitet, de bringer med ind i fællesskabet. Udvidelsen kan vise sig at blive den tiltrængte saltvandsindsprøjtning det gamle Europa har brug for, hvis vi for alvor skal kunne håbe på at tage konkurrencen op i den globale økonomi. Den mulighed skal vi gribe - med kyshånd.