Både A og B

Der findes 3 hovedtyper influenza: Type A-, B- og C-influenza. Type A er den hyppigste med de kraftigste symptomer. B er lidt mildere og C den mildeste med symptomer tættere på forkølelse, men det er A og B, der hærger nu. Statens Seruminstitut oplyser, at influenzaepidemier forekommer her i landet i perioden december-april. Vaccinationen bør derfor fornyes hvert år i oktober/november. Beskyttelsen indtræder cirka en uge efter vaccination, så det nytter ikke at lade sig vaccinere, når epidemien raser. Typisk varer en influenza 5-7 dage.