Både indtjening og omsætning faldt i brugsen i Birkelse

BIRKELSE:For Brugsen i Birkelse har både årets resultat og omsætning været lidt mindre end i det foregående år. Men brugsen har dog fået et overskud, der er henlagt til reservefond. Det oplyste både brugsens formand, Magdalene Kragbæk og uddeler, Jens Nøhr, i deres beretninger, da regnskabet blev gennemgået på generalforsamlingen, der blev holdt i Vedsted Forsamlingshus med i alt 26 deltagere. En gammel bygning er blevet fjernet og erstattet af noget nyt - godt nyt, lød det fra formanden. Benzinkrigen, der har raset et par gange om ugen, har kostet en del indtjening for brugsen, men det er så kmmet kunderne til gode.. Der har ikke ellers været de store investeringer, da der i årets løb har været holdt jubilæum med en del festivitas. Magdalene Kragbæk fremhævede byens to børnehaver, der på den festlige jubilæumsdag i anlednig af brugsens 100 år kom med flotte, fantasifulde gaver, de selv havde fremstillet. Af forestående investeringer er der en krævet sikring af benzinanlægget ved at lægge en membran ind under hele anlægget. Desuden er det nødvendigt at udskifte den gamle varebil. Derimod bliver overvejelserne om ændringer i butikken ikke ført ud i livet i år. Birkelse Idrætsforening har efter Vedsted Gymnastikforening overtaget bl.a. salget af OK-benzinkort. Og under generalforsamlingen modtog Birkelse IFs formand, Jørgen Olsson, der også var mødets dirigent, en check lydende på 4.745 kr. Et spørgsmål fra forsamlingen gik på, hvorfor man ikke, som i nogle brugser, kan hente brugsens blad, Samvirke gratis. Svaret fra formanden lød, at det er en bestyrelsesafgørelse, hvordan det håndteres, men man kunne måske tage spørgsmålet op til drøftelse igen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Chr. O. Jensen, der afløste Doris Madsen. Hun ønskede efter mindst 15 år i bestyrelsen ønskede at stoppe, men gav tilsagn om fortsat støtte. Derfor blev hun så valgt som suppleant. Magdalene Kragbæk og Egon Christensen modtog genvalg til bestyrelsen

Forsiden