Både kunderne og banken har det godt

Bedste halvårsresultat nogensinde

Las­se Nyby: In­te­res­sen for at hand­le med vær­di­pa­pi­rer er ste­get vold­somt.Ar­kiv­fo­to: Claus søndberg

Las­se Nyby: In­te­res­sen for at hand­le med vær­di­pa­pi­rer er ste­get vold­somt.Ar­kiv­fo­to: Claus søndberg

AALBORG:Når kunderne har det godt, har banken det også godt, og det er en meget væsentlig grund til, at Spar Nord er kommet ud af årets første halvdel med det bedste halvårsresultat nogensinde. - Den høje vækst i sam-fundet afspejler sig i vores indtægter, og det går endda så godt for vores kunder, at vi har plus på tabskontoen, fremhæver administrerende direktør Lasse Nyby. De gode tider, der betyder, at private mennesker anskaffer sig varige for-brugsgoder, mens virksomhederne investerer, kan ses på bankens renteindtægter, der er steget med 15,2 procent i forhold til første halvår 2005, så de i år har udgjort 495 millioner kroner. Endnu mere fremad er det gået for gebyrindtægterne, og det er ifølge Lasse Nyby ikke, fordi satserne er hævet: - Stigningen i gebyr-indtægterne kommer primært fra værdipapirhandel. Interessen for at handle er steget voldsomt, selv om der har været lidt uro på aktiemarkedet i den sene-ste tid, nævner Lasse Nyby. Faktisk er gebyrindtægterne steget med hele 236,6 procent til 232,9 millioner kroner. Deraf udgør gebyrerne på værdihandel og depoter godt 74 millioner kroner, hvilket næsten er en fordobling i forhold til første halvdel af 2005. Alt i alt har første halvår givet et overskud på 335,2 millioner kroner før skat, hvilket er cirka 11 millioner kroner mere end i samme periode sidste år. Resultatet er opnået, selv om bankens beholdning af værdipapirer kun har givet et overskud på 2,8 millioner kroner mod 51,1 millioner kroner i første halvår 2005. Men omkostningerne er også steget, fremhæver Lasse Nyby og peger på en vækst i driftsomkostningerne på 17,1 procent, så der i løbet af de seks måneder er anvendt 568,4 millioner kroner: - Man kan sige, at vi bruger de gode tider til at inve-stere i fremtiden. Det sker blandt andet ved etablering af lokale banker, ved at vores Finans Nord har fået et datterselskab i Sverige, ligesom vi har mandet os op, hvad angår værdipapirhandelen.