Både øst og vest

FORBINDELSE:Foreningen "Den Bedste Vej" har udarbejdet et alternativt forslag til den 3. Limfjordsforbindelse, hvor der med udgangspunkt i den nuværende E45 tages højde for både Aalborg Lufthavn, City Syd-trafikken, Dall Villaby, støjen omkring motorvejen, maximal stabilitet, vindmølletransporter og ambulanceadgang til det nye regionssygehus. Der er to etaper: Etape 1 koster 0,3 mia. statslige kr. og indeholder ekstra spor, adgang til City Syd, støjværn og Intelligent Trafikstyring (ITS) til lufthavnen.Det løser hovedparten af problemerne. Kan udføres allerede i 2012 og 2013. Etape 2 koster 2,1 mia. statslige kr. og indeholder en Elb-tunnel-løsning samt en statslig medbetaling på Egnsplanvej/Mariendals Mølle på 273 mio. kr, som således kan spares i det kommunale budget. Det er ingen hemmelighed, at der næppe er statspenge til at finansiere nogle af de fremlagte 3 hovedforslag på nuværende tidspunkt. Det reelle resultat kan derfor nemt blive enten ingenting eller blot en lille pose penge til os i Nordjylland. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/ditnordjyske