Lokalpolitik

Både øst og vest

Foreningen "Den Bedste Vej" har udarbejdet et alternativt forslag til den 3. Limfjordsforbindelse, hvor der med udgangspunkt i den nuværende E45 tages højde for både Aalborg Lufthavn, City Syd-trafikken, Dall Villaby, støjen omkring motorvejen, maximal stabilitet, vindmølletransporter og ambulanceadgang til det nye regionssygehus.

Vejdirektoratet har netop i en mail meddelt foreningen, at man en af de nærmeste dage går i gang med at behandle forslaget - i første omgang ud fra vejtekniske, vejgeometriske og trafiksikkerhedsmæssige hensyn samt ITS-anvendelse til styring og overvågning af trafikken i og omkring Limfjordstunnelen. Det betyder, at der vil ske en realitetsbehandling af forslaget (www.landcad.dk/DenBedsteVej.pdf) allerede her i efteråret. Vi forventer at skulle deltage i nogle møder i Vejdirektoratet, så man kan sætte sig grundigt ind i forslaget, som rigtig mange af de ca. 1500 høringssvar peger på som den bedste samlede løsning. Forslaget blev som en grøn A4-pjece uddelt i 500 eksemplarer på borgermødet i Aalborghallen. Det vil derfor være en særdeles god ide, hvis forslaget debatteres på byrådsmødet på mandag. Der er to etaper: Etape 1 koster 0,3 mia. statslige kr. og indeholder ekstra spor, adgang til City Syd, støjværn og Intelligent Trafikstyring (ITS) til lufthavnen.Det løser hovedparten af problemerne. Kan udføres allerede i 2012 og 2013. Etape 2 koster 2,1 mia. statslige kr. og indeholder en Elb-tunnel-løsning samt en statslig medbetaling på Egnsplanvej/Mariendals Mølle på 273 mio. kr, som således kan spares i det kommunale budget. Det er ingen hemmelighed, at der næppe er statspenge til at finansiere nogle af de fremlagte 3 hovedforslag på nuværende tidspunkt. Det reelle resultat kan derfor nemt blive enten ingenting eller blot en lille pose penge til os i Nordjylland. Det er derfor, at "Den Bedste Vej" er et godt sted for Aalborg Byråd at sætte kræfterne ind. Forslaget er logisk, man er bekendt med det på Christiansborg i både rød og blå gruppe, og det er så billigt, at vi formentlig både kan få penge til etape 1 (0,3 mia.kr) og jernbane til lufthavnen (0,2 mia. kr.), så der allerede om et år eller to står "Aalborg Airport" på skiltene i København H. Til byrådsmedlemmerne: Tænk på Aalborg på mandag - læs www.landcad.dk/DenBedsteVej.pdf på forhånd, også selv om du er vesttilhænger - og byd så ind med en visionær løsning, der - måske som den eneste - er økonomisk realistisk de næste mange år.