Både roser og ris i buketten

Formand for skolebestyrelse ærgrer sig over blokpolitik

BROVST:Det er især forholdene for børnene og de unge, som ligger Niels Peter Myrup, formand for skolebestyrelsen på Brovst Skole, på sinde, og det er da også politikken på det område, han især hæfter sig ved, når han ser tilbage på kommunalbestyrelsens indsats de sidste to år. Et af de positive elementer er ifølge Niels Peter Myrup overflytningen af børn- og ungeområdet til skole- og kulturforvaltningen. - Én forvaltning giver mere sammenhæng og helhed i børns liv, og det er lettere at kommunikere gennem hele systemet, roser han. Også bevillingen til svømmeundervisning på næste års budget får lovord med på vejen. Endnu er det uklart, om det bliver fjerde eller femte klassetrin, som får glæde af initiativet, men under alle omstændigheder er det relevant. - Det er godt at have en intention om at indføre obligatorisk svømmeundervisning, især i en kommune, som ligger så tæt på havet, siger Niels Peter Myrup. Dum blokpolitik Begejstringen er derimod ikke til at få øje på, når det drejer sig om bevillingerne til kommunens skoler. - Det er meget ærgerligt, at man har valgt ikke at prioritere udbygningen af Brovst Skole. Vi har et enormt behov, påpeger Niels Peter Myrup. Han langer ud efter kommunalbestyrelsen for at føre en ukonstruktiv blokpolitik. - Jeg ærgrer mig over, at budgetter ikke kan vedtages i enighed. Man kan ikke kun være byråd for den ene halvdel af borgerne. Jeg vil ikke afgøre, hvis skyld det er, men man burde lægge sig i selen for at få et samarbejde, opfordrer Niels Peter Myrup, som ikke lægger skjul på, at hans socialdemokratiske partibog er i orden. Han er overbevist om, at den skattenedsættelse, som et flertal har vedtaget, er helt forfejlet. - Det går ud over blandt andet hjemmeplejen og børnehaverne. Signalværdien er, at man nedprioriterer de bløde værdier, og det er ikke godt, når man vil have Brovst Kommune som bosætningskommune, fastslår Niels Peter Myrup. Efter hans vurdering er kommunalbestyrelsens indsats kun et 7-tal værd. - Det er under middel. I 9. klasse får eleverne karakter for deres samarbejdsevner. Her er de absolut under middel, lyder dommen.