- Både skyder og falder folk i ryggen

Tidligere motocrosstjernes troværdighed i skudlinjen under rockersag om McDonalds-attentat i Århus

ÅRHUS:God dreng eller hykler? Det afhænger langt hen ad vejen af en nu 20-årig AK81'ers troværdighed i nævningernes øjne, om anklagemyndigheden får dømt et medlem af Hells Angels og to andre rockerspirer for drabsforsøg sidste år i Århus. Den 20-årige tidligere motocrosstjerne har tilstået at have skudt en fjende af HA med tilknytning til en af byens indvandrerbander i ryggen med en pistol. Attentatet fandt sted den 29. november i en McDonalds-restaurant. Den 20-årige har samtidig angivet den 46-årige HA'er og de to, 21-årige prøvemedlemmer af HA's støttegruppen AK81 for at have medvirket. Anklager, som de benægter. Hele den 20-åriges forklaring om dem er opspind, som han har fundet på for at stille sig selv i de bedre lys, fremførte forsvarerne for de tre andre mandag i Vestre Landsret. "Brutalt, utroværdigt og usympatisk", sagde en af forsvarerne, Michael Juul Eriksen, om den 20-åriges angivelige manøvre. - Ikke blot skyder han folk i ryggen, men han falder dem også i ryggen, sagde Michael Juul Eriksen i et regulært karaktermord på den nu frafaldne AK81'er. En god dreng Han har selv kaldt sig for "en god dreng" under sagen og tegnet et billede af, at han kom ind i rockermiljøet og mordplanerne nærmest ved et uheld, som han nu bittert begræder. Under mandagens retsmøde harcelerede forsvarerne over avisartikler med rosenrøde skudsmål af ham fra hans fortid som motocrosskører med flere danmarksmesterskaber bag sig under støtte fra Team Danmark. Et fortegnet portræt, der er orkestreret, sagde forsvarerne uden at sætte adresse på anklagen. Den 20-årige har forklaret, at den ældre HA'er gav ordren til drab, og at de to andre jævnaldrende rockerlærlinge var med som hjælp i en bil, hvorfra han skød ind igennem vinduet til McDonalds på Randersvej. Ifølge den 20-årige var det også meningen, at to andre mænd i skudofferets selskab skulle slås ihjel. Et forhold, der indgår som et ekstra og strafskærpende tiltalepunkt i anklageskriftet, men som anklagemyndigheden kun har den 20-åriges ord for. Det kan give strafnedsættelse på den måde at tilstå og medvirke til en sags opklaring. Og det har været et motiv for den 20-årige til at lyve, fremførte forsvarerne. Imens gjorde også anklagemyndigheden et nummer ud af den 20-åriges troværdighed, omend til hans fordel. Kun den ene blev skudt, fordi den 20-årige sagde stop af egen drift, fremhævede anklageren, Rikke Hyttel. - Han har sagt fra - Han har taget det valg at sige fra over for den situation, han var havnet i og ikke for alt i verden ville havne i igen. Derfor er han en god dreng, sagde anklageren om argument for troværdigheden. Hun fremførte også, at politiets tekniske beviser i form af videoovervågning, registering af opkald fra mobiltelefoner og fund af patronhylstre passer "som fod i hose" med den 20-åriges forklaringer. Til det sagde forsvarerne, at anklagemyndigheden kun har den 20-åriges forklaringer at hænge de tre medtiltalte op på. Anklageren slog desuden på, at nævningen bør lægge den 20-åriges tre medtiltalte til last under bevisvurderingen, at de ikke har villet lade sig afhøre under sagen om hændelsesforløbet. Kun HA'eren har ladet sin egen forsvarer udfritte sig om få detaljer om sin livsførelse. Forsvarerne fremførte med henvisning til domme fra den internationale menneskeretsdomstol, at der skal langt kraftigere beviser på bordet for at gøre sådan en undtagelse fra tiltaltes almindelige ret til at nægte at udtale sig. Sagen fortsætter tirsdag. Der ventes dom i denne uge. /ritzau/