Socialforhold

Både værestedet og Håndsrækkerne fortsætter

SKØRPING:Værestedet for sindslidende, som Skørping Kommune åbnede i Skørping sidste sommer, fortsætter. Det samme gør projekt "Håndsrækkeren", som er kommunens forholdsvis nye projekt til aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere. Begge dele har været til debat på den lukkede del af socialudvalgets dagsorden, fordi de to medarbejdere, som leder projekterne, begge har sagt deres job op for at rejse til nye stillinger. Ifølge vicekommunaldirektør og økonomichef Lars Peter Schou ligger der ikke konflikter bag opsigelserne. - Begge sager opfatter jeg som helt uden drama, siger han og forklarer, at det dog er på grund af personale-elementet, at sagerne er sat på den lukkede dagsorden. - Når nogle har sagt op, er det jo en lejlighed til at tage op til overvejelse, om man skal fortsætte eller ændre noget. Lars Peter Schou regner med, at begge stillinger bliver slået op til august, og det er muligt, at værestedet får en sommerpause i juli. Værestedet for sindslidende har fået 50 procents statstilskud i 2004 og 2005, og den ordning er også forlænget til 2006, oplyser Lars Peter Schou. Værestedet er et af flere i socialdistrikt 6, og beliggenheden i Skørping by er valgt af hensyn til brugere fra for eksempel Arden, der nemt kan komme hertil med toget. Det tog imidlertid Skørping Kommune flere år at finde lokaler til værestedet.