Hadsund

Bådebro kræves gjort lovlig

HADSUND:Der er fortsat røre om den lille bådebro på sydsiden af Mariager Fjord, som Kystdirektoratet blev gjort opmærksom på og erklærede ulovlig. Kystdirektoratet har således rykket ejeren af broen, Ejner Sørensen, for en beskrivelse af, hvordan han vil gøre broen lovlig, og gjort ham opmærksom på, at man ellers vil kræve den fjernet. Beskrivelsen skal være direktoratet i hænde senest 1. november, ellers vanker der politianmeldelse og eventuelt tvangsbøder. Direktoratet skrev 18. juli til Ejner Sørensen og bad om beskrivelsen "hurtigst muligt", og har altså nu rykket for svar. Ejner Sørensen siger, at han skal have et møde med folk med forstand på den slags, men synes i øvrigt, at det er noget pjat, at myndighederne har fået øje på hans bro, der har ligget der i mindst 70 år - ikke mindst fordi han mener, at der er så mange andre bådebroer, der er anlagt senere, om som næppe heller er i overensstemmelse med reglerne.