Bådelaug på udkig efter havnemester på grund af travle tider

Sejlsport 15. februar 2005 05:00

HALS: "Tordenskjolds soldater" i Hals Bådelaug har ikke fortsat kræfter til at servicere såvel egne medlemmer som gæstende sejlere i den velbesøgte Hals Havn. Således var hele 5114 besøgende både omkring Limfjordens østligste havn med, hvad dette måtte medføre af forventninger om service og sejlerfaciliteter på turen ud og hjem ad den nordjyske vandvej. Problematikken blev senest rejst ved generalforsamlingen på Sejlerloftet, hvor formanden for bådelauget, Hanne Hansen, omtalte de konstaterede strukturændringer, som bevirker, at sejlerfolket prioriterer deres fritid højere end det frivillige arbejde omkring praktiske forhold i sejlklubben. - Derfor foreslår vi, at der ansættes en form for lønnet fuldtids havnemester, som kan varetage de mange opgaver, der efterhånden er i en klub af vores størrelse, sagde Hanne Hansen. Hals Bådelaug holder igen 9i år den traditionelle Elvstrøm Substad Cup i samarbejde med Aalborg Sejlklub, Sundby-Hvorup Sejlklub og Gjøl Sejlklub. Datoen er fastlagt til lørdag 13. august. I øvrigt arbejder Hals Bådelaug ikke på en ny, fremtidig kranløsning omkring bådoptagning og isætning, idet man finder tidens muligheder med private mobilkraner for tilstrækkelige. Der er i årets løb foretaget store forbedringer i havnebassinet, hvor mange pæle er skiftet. Det har bevirket, at flere liggepladser er blevet større. Nu forestår der større reparationer i forhold til havnebassinet. Således skal Østbroen have repareret bølgebryderne. Desuden har Havneudvalget udtrykt ønske om at få beklædning på kajkanten fra østbroen til den nordligste slingers. Regnskabet blev læst af kasserer Erik Christoffersen, som kunne glæde forsamlingen med, at et nettoresultat på minus 247.000 kroner – mod et plus på 154.000 kroner i 2003 - blandt andet dækker over massive, planlagte investeringer omkring havnearealet. Status balancerer med 2.470.000 kroner, heraf likvide midler på 466.000 kroner. Hanne Hansen og Lars Helsbøl blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Eske Jensen ønskede til gengæld ikke at genopstille og blev erstattet af John Christensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...