Bådelaug skal genoptage ekskluderet merdlem

Retten har talt, og det må man bøje sig for i Høllet Bådelaug

Retspleje 1. februar 2005 05:00

HOBRO: Der er så yndigt ved Mariager fjord, og i de sidste to år har idyllen hersket i det lille Høllet Bådelaug. Men det er kan være slut efter Vestre Landsret har pålagt bådelauget at genoptage et medlem, som badelavet ekskluderede på en generalforsamling i2002. Medlemmet blev ekskluderet efter flere års uenighed mellem medlemmet og deøvrige 31 medlemmer af bådelauget. Ifølge forklaringerne i retten har det pågældende medlem altid været på tværs, truet bestyrelsesmedlemmer og været grov overfor folk. Hovedet på sømmet blev slået i august 2001, da den pågældende henvendte sig til Nordjyllands amts fordi han mente, at bådelaugets bestyrelse uden tilladelse havde foretaget en uddybning af slæbestedet. Amtet beså stedet, og konstaterede, at uddybningen var foretaget i strid med lovgivningen, men da der kun var tale om 2-3 kubikmeter, og at terrænet var rettet til og planeret efter uddybningen, ville man ikke foretage sig mere. Men det ville bådelaugets bestyrelse, der indstillede tilgeneralforsamlingen, at medlemmet blev ekskluderet. Et stort flertal fulgte bestyrelsen forslag. Medlemmet har nu sin båd i Hadsund, hvilket dels koster det dobbelte, dels betyder, at han ikke kan benytte sig af den fripladsordning, om Høllet Bådelaug har med seks andre bådelaug i Mariager fjord. Han ville derfor tilbage, og nu har både byretten og Vestre Landsret givet ham medhold. Retterne siger, at vedtægterne ikke indeholder en bestemmelse om eksklusion, og at henvendelsen til amtet ikke har skadet bådelauget. Derimod har eksklusionen haft stor økonomisk og praktisk betydning for medlemmet. Så nu skal han tilbage til Høllet, hvor hans gamle plads nr. 6 skal stilles til hans rådighed. Desuden skal bådelauget betale 18.000 kroner i sagsomkostninger. Det skal nok blive hyggeligt fremover ved de mange aften-komsammener i bådelauget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...