Bådelaug skifter ud i toppen

HALS:To markante profiler i Hals Bådelaug har valgt at tage sig en pause fra det krævende arbejde i en travl bestyrelse. Det drejer sig om formanden, Lene Jensen, og næstformanden, Flemming Midtgaard, som gennem mere end en halv snes år har været med til at præge udviklingen i det driftige laug. De to bestyrelsesmedlemmer træder tilbage på et tidspunkt, hvor bådelauget er inde i en stabil periode med en god økonomi og en velfungerende klubstruktur. Senest har kranudvalget præsenteret generalforsamlingen for forskellige løsningsmodeller i forbindelse med isætning og optagning af både forår og efterår. Man vil gerne undgå en større økonomisk investering i en traditionel, selvkørende kran, som tilmed kun må føres med krancertifikat. Der peges i stedet på en løsning med en såkaldt travelift, der i princippet kan betjenes af alle. Forudsat løftet er under fem ton, kræves der ikke certificeret betjening, idet den kun har funktionerne 'hiv' og 'fir'. Og så er den økonomisk overkommelig med en pris på 402.000 kr. før moms. Imidlertid valgte generalforsamlingen at se tiden lidt an, inden der investeres i traveliften. Et forslag om, at samtlige bestyrelsesmedlemmer i bådelauget skal være aktive og have båd i vandet i Hals, fandt ikke større forståelse i den 51 mand store generalforsamling. Det hedder derfor uændret i vedtægterne: "Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, hvoraf flertallet skal udgøres af aktive medlemmer." Forslaget om en "mini-frihavnsordning" med Sundby-Hvorup Sejlklub vandt heller ikke gehør i forsamlingen, som kunne forudse kaotiske forhold omkring administrationen af en sådan delordning. Endelig faldt et forslag om at gøre "Sejlerloftet" tilgængeligt for samtlige gæstesejlere sæsonen igennem. Gæstesejlerne har i forvejen adgang til hele underetagen i klubhuset, hvor der løbende arbejdes med at forbedre diverse faciliteter. Sejlsæsonen 2002 satte rekord med 5111 gæstende både, hvilket er en stigning på 200 i forhold til sidste år. Kasserer Inger Møller kunne da også præsentere et regnskab med et nettoresultat på 120.000 kr. Som tidligere nævnt ønskede Lene Jensen og Flemming Midtgaard ikke at fortsætte i bestyrelsen. Henrik Jensen blev genvalgt. Nyvalgt blev Hanne Hansen og Lars Helsbøl, og Årets Hivert tilfaldt Kim Ammonsen for hans store indsats i bådelaugets juniorafdeling.