Blokhus

Bådlaug trækker i land

Ekstraordinær generalforsamling skal beslutte om Blokhus-fiskerne vil have Fiskernes Hus.

Arne Henriksen, formand for Blokhus Strand Baadlaug, indkalder til en ekstra generalforsamling. Arkivfoto: Martin Damgård.

Arne Henriksen, formand for Blokhus Strand Baadlaug, indkalder til en ekstra generalforsamling. Arkivfoto: Martin Damgård.

Det bliver op til en ekstraordinær generalforsamling i Blokhus Strand Baadlaug at afgøre, om lauget skal fortsætte projekt-Fiskernes Hus, der indgår i strandcenterprojektet. Bestyrelsen ønsker bevis for, at der er fornøden tilslutning blandt de kommende brugere, erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskere, der skal betale for driften. - Selv om vi var mange til generalforsamlingen, over 40, kunne jeg se på tilmeldingerne, at brugerne var underrepræsenterede. Derfor indkalder jeg om tre-fire uger til den ekstraordinære generalforsamling. Der bliver kun et punkt på dagsordenen, nemlig driften af et Fiskernes Hus. Hvis der ikke er opbakning, må bestyrelsen finde ud af en Plan B, sagde formanden Arne Henriksen umiddelbart efter generalforsamlingen fredag aften på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Han lod bomben springe i en ekstra indledning til sin beretning, der var udsendt til de over 60 medlemmer på forhånd. Deraf har de 17 både. - I mellemtiden har jeg haft møde med folk fra kommunen, da jeg havde bedt om en bekræftelse på, at vi kan få grunden stillet til rådighed på stranden ved Strandkiosken. Lauget vidste det kun fra NORDJYSKE. Vi regner med, at driften af huset vil koste ca. 60.000 kr. om året. Vi kiggede på et løst projekt. Det er et hus på 100 kvm, som vil koste 1,8 mio. kr. De 30 pct. kan vi få fra Fødevareministeriet. Resten skal vi finde hos fonde. Det er ikke os, der skal eje det, men fonden Blokhus-Hune i Udvikling, sagde han. Beslutningen blev ikke kommenteret. Men flere ville vide, hvor de indsamlede penge fra folkefesten i 2007 til strandcenterprojektet på stranden er blevet af. Det var en halv mio. kr. i bl.a. folkeaktier til genopførelse af redningsstation, ny strandkiosk og Fiskernes Hus, hvilket miljømyndighederne ikke ville være med til. Derfor opføres redningsstationen ved turistkontoret og det oprindelige projekt eksisterer ikke mere. - Er det lige meget, om redningsstationen ligger i byen og ikke på stranden, spurgte Gunnar Nielsen, hvortil bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen, Erik Hertz, svarede, at fondens bestyrelse vil få projektet forelagt på fredag, 13. februar. Ole Buch, der var laugsformand på indsamlingstidspunktet, forklarede, at folkeaktierne var tegnet ud fra forudsætningen, at var ikke mindst et byggeri i gang inden tre år, ville folk få pengene tilbage. - Men det er min opfattelse, at beløbet, de 500.000 kr., skal fordeles mellem redningsstation og Fiskernes Hus. Strandkiosken er et kommunalt byggeri. De 1,8 mio., der er tilført redningsstationen fra en privat fond, kom efter ansøgning fra grundejerforeningen og bådlauget, sagde han. Fritidsfisker Asbjørn Nielsen blev valgt til bestyrelsen i stedet for strandfoged Keld Sørensen og fritidsfisker Jørgen Greve blev suppleant. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er fritidsfisker Ingvald Hamre, bierhvervsfisker Orla Schmidt samt Michael Krause.